Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Dược Phẩm - Mỹ Phẩm

Sở Y tế An Giang: Cảnh báo đối với một số sản phẩm si rô ho bị cấm sử dụng.

10:49 27/04/2023

Vào Sáng ngày 27/4/2023, Ông Từ Hoàng Tước – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 979/SYT-NVd về việc cảnh báo đối với một số sản phẩm si rô ho bị cấm sử dụng.

Cụ thể:

Căn cứ Công văn số 2349/BYT-QLD ngày 21 tháng 04 năm 2023 của Bộ Y tế về việc cảnh báo đối với một số sản phẩm si rô ho bị cấm sử dụng,

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng:

1. Sở Y tế thông báo như sau: 14 sản phẩm si rô ho được sản xuất tại Ấn Độ và Indonesia có chứa Diethylene có thể dẫn đến tổn thương sức khỏe nghiêm trọng hoặc tử vong cho người sử dụng

2. Sở Y tế yêu cầu:

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và Văn phòng UBND các huyện (Thoại Sơn, Châu Phú, Phú Tân) thông báo cho các cơ sở kinh doanh, phân phối và sử dụng thuốc trên địa bàn biết về các thông tin cảnh báo đối với 14 sản phẩm si rô ho nêu trên để khuyến cáo về tác hại nghiêm trọng nếu sử dụng sản phẩm và nghiêm cấm sử dụng. Tăng cường công tác tuyên truyền trên địa bàn về việc không sử dụng các thuốc không được cấp phép lưu hành, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

- Thủ trưởng các đơn vị y tế trong tỉnh thông tin cho tất cả các nhân viên y tế trong đơn vị biết để thực hiện.

- Thanh tra Sở Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dược việc lưu hành các sản phẩm nêu trên nói riêng và các thuốc không có nguồn gốc xuất xứ, chưa được cấp phép lưu hành nói chung trên thị trường. Trường hợp phát hiện các sản phẩm nêu trên có lưu hành thì xử lý vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Sở Y tế.

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh