Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Dược Phẩm - Mỹ Phẩm

Cảnh báo thuốc giả các sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Tetracyclin TW3 và viên nén Clorocid TW3

10:18 31/08/2023

Ngày 17/08/2023, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 9097/QLD-CL và 9098/QLD-CL về việc thông tin thuốc giả đối với 02 sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Tetracyclin TW3 và viên nén Clorocid TW3.

 

Trên cơ sở báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3, Cục Quản lý Dược thông tin về các sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Tetracyclin TW3 (Tetracyclin hydroclorid 250mg), số đăng ký: VD-28109-17, có quy cách đóng gói lọ 400 viên, ghi ngày sản xuất từ sau ngày 01/01/2021 đến nay là thuốc giả và viên nén Clorocid TW3 (Chloramphenicol 250mg), số đăng ký: VD-25305-16, có ghi ngày sản xuất từ sau ngày 15/9/2019 đến nay là thuốc giả. Lý do Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 không sản xuất các lô thuốc nêu trên, tính đến từng mốc thời gian đã nêu tương ứng.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế tỉnh An Giang đề nghị:

1. Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc không sử dụng các sản phẩm đã trên.

2. Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân trên địa bàn biết để không mua bán, sử dụng các sản phẩm trên.

3. Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các phòng chức năng và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành; kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc buôn bán và sử dụng thuốc giả.

4. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên địa bàn đối với các thuốc có nguy cơ vi phạm chất lượng; kịp thời báo cáo vụ việc khi phát hiện liên quan đến thuốc giả tới Sở Y tế và các cơ quan chức năng liên quan.

Minh Hải – Thanh Phú

Khoa TT-GDSK, TT.KSBT tỉnh An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang