Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Bộ Y tế: Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em

04:45 09/11/2021

Vào ngày 08/11/2021, Ông Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 5155/QĐ-BYT về việc Quyết định ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em.

Cụ thể:

 

Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID- 19 ở trẻ em”. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh