Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Đề án chuyển giao kỹ thuật chuyên môn từ tuyến tỉnh cho tuyến y tế cơ sở giai đoạn 2021 – 2023

09:16 18/01/2021

Vào ngày 14/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc Ban hành Đề án chuyển giao kỹ thuật chuyên môn từ tuyến tỉnh cho tuyến y tế cơ sở giai đoạn 2021 – 2023

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang