Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Phân luồng khám chữa bệnh do tình hình dịch COVID-19

05:26 21/10/2021

Vào ngày 21/10/2021, Ông Trần Quang Hiền - Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 3523/SYT-NVY về việc phân luồng khám chữa bệnh do tình hình dịch COVID-19

Cụ thể:

Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, đã xuất hiện ca bệnh tại một số khoa của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tạm thời phong tỏa một số khoa, tạm ngưng tiếp nhận khám chữa bệnh ngoại trú. Để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là người có thẻ bảo hiểm y tế, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang được đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, thành phố và Bệnh viện tư nhân trong toàn tỉnh.

2. Các Trung tâm Y tế tuyến huyện, Bệnh viện tư nhân chuyển người bệnh đến các Bệnh viện tuyến tỉnh khác theo chuyên khoa (khi có chỉ định chuyển tuyến). Đối với các bệnh nặng, bệnh ngoại khoa có chỉ định phẫu thuật nhưng vượt khả năng của tuyến huyện, các đơn vị cần liên hệ với Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang trước chuyển tuyến.

3. Các Bệnh viện tuyến tỉnh tổ chức tiếp nhận khám, chữa bệnh cho người bệnh, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Thời gian thực hiện: từ ngày 21/10/2021 đến khi có thông báo mới.

Đề nghị các đơn vị thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh