Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe.

01:49 10/06/2022

Vào Sáng ngày 10/6/2022, Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 1810/SYT-NVY về việc tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe.

Tăng cường quản lý nhà nước về công tác khám sức khỏe.

Cụ thể:

Thực hiện Công văn số 2826/BYT-KCB ngày 31/05/2022 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe. Sở Y tế đề nghị các đơn vị một số nội dung như sau:

1. Thực hiện khám sức khỏe nghiêm túc, đúng theo các quy định của pháp luật và các hướng dẫn liên quan đến công tác khám và cấp giấy khám sức khỏe.

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi được yêu cầu
trong việc xác minh thông tin về giấy khám sức khỏe và các nội dung liên quan.

3. Yêu cầu các cơ sở nâng cao chất lượng trong công tác khám sức khỏe người lái xe, đặc biệt chú trọng các chuyên khoa mắt, tâm thần, cơ xương khớp.

4. Khi có sự thay đổi về một trong các nội dung theo như văn bản đã công
bố về cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe (địa điểm khám, thời gian
khám, nhân lực tham gia, hợp đồng, trang thiết bị…), đề nghị Đơn vị gửi báo
cáo về Sở Y tế bằng văn bản trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi có sự thay đổi nêu trên.

Đề nghị các cơ sở thực hiện việc khám sức khỏe nghiêm túc và định kỳ tổng hợp báo cáo bằng văn bản theo Biểu mẫu tại Phụ lục 1 gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) và gửi file mềm theo địa chỉ email: Lhviet01@angiang.gov.vn.

Trân trọng./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang