Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Sở Y tế An Giang: Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2023.

01:52 03/11/2022

Vào ngày 02/11/2022, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 3498/SYT-NVY về việc Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2023.

Cụ thể:

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh