Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin sức khỏe

Bộ Y tế: Hướng dẫn an toàn PCD COVID-19 đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác PCD COVID-19

09:01 05/09/2021

Vào ngày 03/9/2021, Ông Đỗ Xuân Tuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Công văn số 7316/BYT-MT gửi đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn an toàn PCD COVID-19 đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác PCD COVID-19

Cụ thể:

Trong thời gian vừa qua, các đơn vị trong và ngoài ngành y tế từ Trung ương đến địa phương đã cử hàng chục ngàn cán bộ và lực lượng tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nhiều địa phương trong cả nước. Sự hỗ trợ và nỗ lực không ngừng của lực lượng hỗ trợ đã góp phần rất lớn kiềm chế sự bùng phát và lây lan của dịch COVID-19.

Để cán bộ y tế và các lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch chủ động hơn nữa trong công tác đảm bảo an toàn, phòng, chông dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19) xây dựng hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với các lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương (sau đây gọi là Hướng dẫn).

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

1. Tổ chức triển khai Hướng dẫn (được gửi kèm theo) để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch đối với cán bộ y tế và lực lượng tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 cho các địa phương.

2. Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách về y tế, lao động - xã hội; ưu tiên tiêm vắc xin cho lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID- 19. Cung cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp, nước uống, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

3. Chỉ đạo tổ chức thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ y tế và lực lượng tham gia hỗ trợ trước khi lên đường nhận nhiệm vụ (đối với địa phương/đơn vị cử người); thực hiện xét nghiệm định kỳ và xét nghiệm khi kết thúc nhiệm vụ (đối với địa phương/đơn vị được hỗ trợ).

Trân trọng cảm ơn./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang