Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin sức khỏe

Bộ Y tế: Hướng dẫn an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cấp xã.

09:03 05/09/2021

Vào ngày 03/9/2021, Ông Đỗ Xuân Tuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Công văn số 7317/BYT-MT gửi đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cấp xã.

Cụ thể:

Trong thời gian qua, lực lượng tham gia chốt chặn phòng, chống dịch tại cấp xã và Tổ an toàn COVID-19 tại cộng đồng đã đóng vai trò tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cấp xã, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chông dịch COVID-19) xây dựng hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho Tổ COVID-19 cộng đồng và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cấp xã (sau đây gọi là Hướng dẫn).

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Nghiên cứu Hướng dẫn (được gửi kèm theo) và tổ chức triển khai đối với Tổ COVID-19 cộng đồng và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cấp xã.

2. Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách về y tế, lao động - xã hội cho Tổ COVID-19 cộng đồng và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cấp xã. Đặc biệt cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ, phù hợp; cung cấp nước uống, thực phẩm đầy đủ, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

3. Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 và tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định tại Hướng dẫn này.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang