Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin sức khỏe

Hướng dẫn lựa chọn, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân và quản lý sức khỏe nhân viên y tế tham gia chống dịch COVID-19

09:01 07/09/2021

Nhằm quản lý sức khỏe nhân viên y tế sau khi tham gia chống dịch tại các khu cách ly tập trung hay sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị, chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2 tại các cơ sở điều trị COVID-19. Ngày 06/9/2021, Sở Y tế An Giang đã ban hành Công văn số 2718/SYT-NVY về việc hướng dẫn lựa chọn, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân và quản lý sức khỏe nhân viên y tế tham gia chống dịch COVID-19.

Nội dung hướng dẫn như sau:

- Về lựa chọn, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân: được thực hiện theo Quyết định số 4159/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cung cấp đủ, đạt tiêu chuẩn các phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, đặc biệt nhân viên y tế trực tiếp khám, chăm sóc, thực hiện các thủ thuật trên người bệnh tạo khí dung nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Giao bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn làm đầu mối thường xuyên kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc tuân thủ quy định, quy trình về phòng, kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 của nhân viên y tế khi trực tiếp điều trị người mắc COVID-19 và tham gia các công tác chống dịch ngoài cộng đồng.

- Về quản lý sức khỏe nhân viên y tế tham gia chống dịch COVID-19: được thực hiện theo Quyết định số 4158/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Phòng ngừa và quản lý nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 đối với các đối tượng là nhân viên y tế tham gia chống dịch theo tần suất, thời điểm và công cụ đánh giá nguy cơ lây nhiễm được quy định tại Mục 2, Phần V của Quyết định số 4158/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế, từ đó có hướng quản lý sức khỏe nhân viên y tế đúng theo Quyết định này.

Phân công cụ thể bộ phận chịu trách nhiệm chính và phối hợp việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong đơn vị, bao gồm công tác quản lý phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ Bs. Ngô Hữu Trí - Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế để được hướng dẫn.

Minh Hải – Khoa TT-GDSK, TT.KSBT An Giang

Đính kèm công văn số 2718/SYT-NVY ngày 06/9/2021 của Sở Y tế An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang