Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin sức khỏe

KHẨN: Đề nghị tăng cường triển khai, sử dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

09:52 07/05/2021

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sở Thông tin và Truyền thông An Giang vừa có văn bản “khẩn” đề nghị tăng cường triển khai, sử dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Responsive image
 

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1991/VPUBND-KGVX ngày 30/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19; Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Nghiên cứu Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành (Bộ giải pháp gồm: Ứng dụng cảnh báo nếu bạn tiếp xúc gần người nhiễm Covid-19 (Bluezone), Hệ thống quản lý tờ khai y tế tự nguyện (NCOVI), Hệ thống ghi nhận người đến và đi các địa điểm công cộng, Ứng dụng Khai báo y tế cho người nhập cảnh (VHD), Hệ thống Bản đồ chống dịch - An toàn Covid-19 tại các địa điểm công cộng)  để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, triển khai ngay các biện pháp và giải pháp công nghệ cần thiết, phù hợp với từng ngành, từng cơ quan, địa phương và địa điểm cụ thể để ngăn ngừa cao nhất sự lây lan của dịch bệnh, phục vụ công tác khoanh vùng dịch một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở làm việc, trong các cuộc họp, hộ gia đình, chung cư, trường học, trung tâm thương mại, siêu thị, Khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ, các chợ, các bến tàu, xe và trên các phương tiện giao thông công cộng.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã tuyên truyền nội dung Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới sâu rộng đến người dân, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; khuyến khích chuyển thể nội dung của Tài liệu thành các hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, dễ tiếp cận như clip ngắn, infographic...

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện./.

 

P.T

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

http://angiang.gov.vn/wps/portal/Home/home/xem-chi-tiet/khan-de-nghi-tang-cuong-trien-khai-su-dung-cac-bien-phap-giai-phap-cong-nghe-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh