Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin sức khỏe

Danh sách các khu vực được cách ly, phong tỏa (cập nhật lúc 09 giờ ngày 17/6/2021)

02:04 17/06/2021

Danh sách các khu vực đang được cách ly, phong tỏa theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg (Cập nhật đến 09h ngày 17/6/2021)

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang