Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin sức khỏe

Sở Tư pháp An Giang: Thông tin về cuốn sách “Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính” mạo danh lãnh đạo Bộ Tư pháp

10:19 16/09/2021

Vào ngày 15/9/2021, Sở Tư pháp An Giang đã ký ban hành Công văn số 1288/STP-PBGDPL gửi các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc thông tin về cuốn sách “Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính” mạo danh lãnh đạo Bộ Tư pháp

Cụ thể:

Thực hiện Công văn số 3170/BTP-VP ngày 14/9/2021 của Bộ Tư pháp về việc thông tin về cuốn sách mạo danh Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, thời gian qua, có tình trạng một số tổ chức, cá nhân liên hệ với các cơ quan nhà nước trong và ngoài ngành Tư pháp để mời mua cuốn sách “Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính” (gồm 2 tập do Nhà Xuất bản Lao động xuất bản vào tháng 6/2021).

Đây là cuốn sách mạo danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm chủ biên, đã bị Nhà Xuất bản Lao động đình chỉ phát hành và yêu cầu thu hồi. Tuy nhiên, hiện nay cuốn sách này vẫn tiếp tục được một số đối tượng giả danh lãnh đạo, công chức của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp liên hệ, bán cho các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương mặc dù Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật không tham gia xây dựng cũng như phát hành cuốn sách.

Vấn đề tra cứu và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính là nội dung phức tạp, có phạm vi áp dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực và liên quan đến nhiều cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương với 215 chức danh, 16 loại cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, trường hợp cuốn sách nêu trên có sai sót về nội dung mà được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tham khảo, áp dụng không đúng quy định có thể gây hậu quả tiêu cực trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Vì vậy, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo các cơ quan trực thuộc có liên quan không tham khảo cuốn sách nêu trên trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Sở Tư pháp thông tin đến Quý cơ quan, đơn vị, địa phương được biết./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang