Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin sức khỏe

Ý nghĩa phong trào vệ sinh yêu nước- nâng cao sức khỏe

01:43 27/07/2023

Ngày 2/7 hàng năm có ý nghĩa quan trọng nhằm hưởng ứng lời kêu gọi về Phong trào "Vệ sinh yêu nước" của Hồ Chủ tịch. Công tác vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân được Bác Hồ cho là một trong những công việc quan trọng bậc nhất. Bác thường xuyên nhắc nhở: “Mọi người từ già trẻ, trai gái đã là người yêu nước đều phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh, giữ gìn sức khỏe”.

Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ðảng và Nhà nước, sự tham mưu và tổ chức thực hiện tích cực, có hiệu quả của ngành Y tế, những cố gắng của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng tích cực của toàn dân, công tác vệ sinh phòng bệnh đã được triển khai sâu rộng. Những hoạt động đó được triển khai bằng nhiều hình thức đã tạo ra sức lan tỏa như tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thường xuyên rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; phát động phong trào vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chủ động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống vệ sinh, ăn uống hợp lý và rèn luyện thân thể. Đẩy mạnh các hoạt động Phong trào "3 sạch" bao gồm: sạch nhà gắn với vệ sinh thân thể; sạch bếp gắn với an toàn thực phẩm; sạch phố gắn với vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, thông qua các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm,… đã tác động tích cực tới việc khống chế dịch bệnh, cải thiện môi trường sống, góp phần làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tuy nhiên, trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, toàn cầu hóa, sự gia tăng dân số và biến đổi khí hậu đã và đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức ở nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành y tế. Môi trường sống bị tác động bởi khí thải, chất thải… ở một số nơi như khu công nghiệp, khu dân cư, làng nghề chưa được cải thiện; tài nguyên nước của hệ thống sông ngòi, kênh rạch, thậm chí cả một vùng biển bị ô nhiễm trầm trọng bởi các hóa chất công nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, các chất thải trong nuôi trồng, sản xuất và sinh hoạt. Nó đã tác động trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Trong khi ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo đảm vệ sinh môi trường của nhiều người, một số bộ phận cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Từ đó, nhiều dịch bệnh mới phát sinh, một số dịch cũ tái nổi lây theo đường tiêu hóa, hô hấp có xu hướng bùng phát trở lại. Đồng thời chúng ta đang phải đối mặt với những bệnh hết sức nguy hiểm không phải do truyền nhiễm, mà do môi trường và lối sống gây ra như tim mạch, ung thư, có chiều hướng ngày càng gia tăng. Do vậy, trong thời gian tới cần triển khai mạnh mẻ hơn nữa các hoạt động vệ sinh yêu nước- nâng cao sức khỏe nhân dân. Trước hết cần nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, lợi ích của việc bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, thực hiện các phong trào vệ sinh có lợi cho sức khỏe. Từ việc thay đổi nhận thức, dẫn tới thay đổi hành vi, tiến tới có những hành động tích cực, được thực hiện thường xuyên là những việc làm thiết thực trong phòng chống bệnh tật.

Việc hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân là nhằm nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của các hoạt động vệ sinh đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi cá nhân, mỗi gia đình nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân./.

Nguyễn Minh Thời - TTYT thị xã Tịnh Biên

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang