Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin sức khỏe

Sở Y tế An Giang: Triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022.

03:56 26/05/2022

Vào Sáng ngày 26/5/2022, Ông Từ Hoàng Tước – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 1604/SYT-NVY về việc triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022.

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Cụ thể:

Căn cứ Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 13/05/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022;

          Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và gia đình trẻ em về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em nói chung đặc biệt trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục trẻ em, tăng cường sự quan tâm của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là công tác phòng ngừa, giảm thiểu số lượng trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực về thể chất lẫn tinh thần, đảm bảo cho mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

          Bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được tham gia vào các vấn đề về trẻ em và quyền được bảo vệ để không bị xâm hại.

          Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022 như sau:

1. Chủ đề

- Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với Chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

2. Các nội dung khẩu hiệu tuyên truyền về Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

- Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình;

- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng;

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em;

- Kiên quyết phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình;

- Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em;

- Gọi 111 để thông báo, tố giác mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em;

- Số 111 - tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi.

          3. Thời gian: Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022.

          4. Hình thức tổ chức thực hiện:

          Phối hợp với các Phòng, ban có liên quan tăng cường tuyên truyền Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022 phù hợp với tình hình phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Hướng dẫn các nhân viên, người bệnh và người nhà người bệnh trong việc thực hiện chăm sóc y tế, tư vấn về sức khỏe cho trẻ em là nạn nhân của các vụ bạo lực, xâm hại. Bảo đảm thực hiện tốt công tác chăm sóc và khám, chữa bệnh kịp thời. Bảo đảm mọi trẻ em đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, các cơ sở y tế công lập đều được hưởng bảo hiểm y tế.

          Đề nghị các đơn vị tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022 về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) và email: lhviet01@angiang.gov.vn trước ngày 04 tháng 7 năm 2022./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh