Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin sức khỏe

Sở Y tế An Giang: Thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang.

04:00 26/05/2022

Vào Sáng ngày 26/5/2022, Ông Từ Hoàng Tước – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 1605/SYT-NVY về việc thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Cụ thể:

Thực hiện Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 20 tháng 05 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, hội, đoàn thể, gia đình, cộng đồng và người cao tuổi về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động về Tháng hành động vì người cao tuổi, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; về những thách thức của quá trình già hóa dân số.

Thu hút sự quan tâm của tổ chức, cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội tích cực tham gia công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt vận động các nguồn lực xã hội chăm sóc người cao tuổi.

Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Khuyến khích người cao tuổi các cấp tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triền khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Chủ đề tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022:

“Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”

2. Nội dung tháng hành động:

Thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ Tướng Chính phủ.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động vì người cao tuổi kết hợp với tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan đến người cao tuổi, nâng cao nhận thức chung về người cao tuổi, sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Công tác tuyên truyền cần làm rõ thuận lợi, khó khăn thách thức của quá trình già hóa dân số.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 đến các cấp, các ngành liên quan; Quyết định 1823/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” giai đoạn 2018 - 2025 tỉnh An Giang.

- Riêng Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố:

+ Hướng dẫn các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn triển khai có hiệu quả công tác lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi ở cơ sở; khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi theo quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế và Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính.

+ Tích cực phối hợp với các tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi; đặc biệt người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Đặc biệt, trong chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”.

+ Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội, các cơ quan liên quan hướng dẫn địa phương hoàn thành việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ trong năm 2022.

Đề nghị các đơn vị y tế triển khai thực hiện theo quy định./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh