Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin sức khỏe

[Infographic] - Những trường hợp trẻ em cần trì hoãn, thận trọng khi tiêm vaccine COVID-19

09:32 04/11/2021

Bộ Y tế hướng dẫn trường hợp trẻ đủ điều kiện, trì hoãn, thận trọng tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó lưu ý rõ trường hợp nào đủ điều kiện tiêm, trường hợp nào trì hoãn, thận trọng...

 

 

 

https://moh.gov.vn/tin-tong-hop/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/-infographic-nhung-truong-hop-tre-em-can-tri-hoan-than-trong-khi-tiem-vaccine-covid-19?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fmoh.gov.vn%3A443%2Ftin-tong-hop%3Fp_p_id%3D101_