Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Bộ Y tế: Tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19

10:52 26/08/2021

Vào ngày 25/8/2021, Vào ngày 25/8/2021, Ông Đỗ Xuân Tuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Công văn số 7027/BYT-MT gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể:

Tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương dẫn đến gia tăng lượng chất thải liên quan đến người nhiễm SARS- CoV-2, người cách ly tại các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, các cơ sở cách ly tập trung, nơi cách ly tại nhà; khu vực phong toả (sau đây gọi chung là chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2). Nhiều địa phương, Bộ, ngành đã chỉ đạo triển khai thực hiện quản lý chất thải trong phòng, chống COVID-19 theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên qua kiểm tra và phản ánh từ các cơ quan hữu quan thì một số địa phương còn tình trạng chưa thực hiện nghiêm túc việc phân loại, thu gom và xử lý triệt để chất thải từ hoạt động phòng, chống dịch; Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc quản lý, xử lý chất thải y tế trong phòng, chống dịch tại văn bản số 5687/VPCP-KGVX ngày 18/8/2021 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đề nghị Thủ trưởng các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai các nội dung sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Xây dựng Kế hoạch/Phương án/Hướng dẫn xử lý chất thải trong trường hợp dịch COVID-19 lây lan rộng ra cộng đồng và chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống kê, lựa chọn cơ sở xử lý chất thải nguy hại (có chức năng xử lý chất thải y tế) tại các tỉnh, thành phố để thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 phát sinh từ tỉnh, thành phố không có cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại hoặc năng lực của cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại không đảm bảo.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương đảm bảo các chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 được vận chuyển và xử lý kịp thời theo quy định.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ liên quan

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện quản lý, xử lý chấtt thải trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo theo quy định, không làm phát tán mầm bệnh ra bên ngoài.

3. Ủy ban nhân dân câp tỉnh

- Chỉ định đơn vị chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 và các chấtt thải khác tại các cơ sở cách ly, khu vực phong tỏa, nơi cách ly tại nhà, các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn quản lý, không để tình trạng chất thải không được thu gom, xử lý kịp thời, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

- Chỉ đạo và đảm bảo kinh phí cho các cơ sở y tế, các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở vận chuyên, xử lý chất thải y tế nguy hại thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Chỉ đạo tăng cường khử khuẩn nước thải tại các cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.

- Tăng cường kiểm tra việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 và các chất thải khác tại đơn vị đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, không làm phát tán mầm bệnh ra bên ngoài.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển giao chất thải, đặc biệt là chất thải có nguy cơ chứa SARS-COV-2, vỏ lọ vắc xin COVID-19, khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng thải bỏ.

Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) kính đề nghị các đơn vị khẩn trương triên khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh