Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Bảo đảm An toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023

10:01 10/05/2023

Ngày 29/3, Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 với chủ đề: “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, đạt được những thành tích quan trọng trên các lĩnh vực. Ngày 10/3/2023, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 332/KH-BCĐTƯATTP về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023.

Nhận định vấn đề an ninh, an toàn thực phẩm là vấn đề hệ trọng, cấp bách, lâu dài; tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, chất lượng giống nòi dân tộc. Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Để Chỉ thị đi vào thực tiễn, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm; ngày 29/3, Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 với chủ đề: “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, với mục đích như sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.

3. Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Tháng hành động năm 2023 sẽ được triển khai từ ngày 15/4/2023 đến 15/5/2023, với các hoạt động như sau:

- Tổ chức Lễ phát động hoặc Hội nghị, Hội thảo, Họp triển khai từ ngày 05/4 đến ngày 15/4/2023.

- Triển khai chiến dịch tuyên truyền từ ngày 05/4 đến ngày 15/5/2023 cho các nhóm đối tượng (chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm) bằng nhiều hình thức với các khẩu hiệu tuyên truyền:

+ Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2023.

+ Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.

+ Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, vì sự phát triển bền vững.

+ Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế và khu vực.

+ Vì sức khỏe người tiêu dùng, tuyệt đối không sử dụng hóa chất, kháng sinh ngoài danh mục, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

+ Lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ cho bữa ăn an toàn.

+ Để đảm bảo an toàn thực phẩm hãy ăn chín, uống chín, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

+ Phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người.

+ Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn vì sự phát triển nông nghiệp bền vững.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2023 trên địa bàn toàn tỉnh, tuyệt đối không để thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra lưu thông trên thị trường. Xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định về ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm. Áp dụng các biện pháp đình chỉ hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, khắc phục hậu quả; tịch thu tang vật, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật./.

Phòng Nghiệp vụ - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang