Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Bộ Y tế: ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022

04:52 09/07/2021

Vào ngày 08/7/2021, Ông Nguyễn Thanh Long – Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đã ký Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022

Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022”

Mục tiêu chung: Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đông.

Muc tiêu cụ thể:

- Tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021.

- Trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến hết quý 1/2022.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Kế hoạch này là căn cứ để các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19; Kế hoạch này sẽ được cập nhật theo tình hình dịch và khả năng cung ứng vắc xin.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022, số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang