Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Bộ Y tế: Ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”

09:23 31/07/2021

Vào ngày 30/7/2021, Ông Đỗ Xuân Tuyên – Thứ tưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 3638/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”

Cụ thể:

Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” là tài liệu hướng dẫn được kỹ thuật được áp dụng tại các cơ sở y tế dự phòng và khám, chữa bệnh trên toàn quốc.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang