Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Bộ Y tế: Ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên.

04:20 21/12/2021

Vào ngày 21/12/2021, Ông Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 5785/QĐ-BYT về việc Quyết định ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên.

Cụ thể:

Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên áp dụng cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng Nhà nước và tư nhân trên cả nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh