Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Infographic: Công văn số 1909/BYT-DP điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần

08:41 20/04/2022

Ngày 15/4/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn số 1909/BYT-DP điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần:

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

https://moh.gov.vn/tin-tong-hop/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/infographic-cong-van-so-1909-byt-dp-ieu-chinh-inh-nghia-ca-benh-covid-19-va-bien-phap-y-te-oi-voi-ca-benh-covid-19-va-nguoi-tiep-xuc-gan?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F

Hình ảnh