Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

05:23 28/04/2021

Vào ngày 28/4/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2022/QĐ-BYT về việc hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2”

Hướng dẫn này được áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh, y tế dự phòng và các phòng xét nghiệm trên toàn quốc.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang