Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Sở Y tế An Giang: Tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19.

03:39 21/03/2023

Vào ngày 17/3/2023, Ông Phan Vân Điền Phương – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 552/SYT-NVY về việc tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19.

Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại địa chỉ http://tiemchungcovid19.moh.gov.vn

Thực hiện Công văn số 1234/BYT-DP ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế và Công văn số 234/UBND-KGVX của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Bệnh xá Công an tỉnh, Bệnh xá Quân y tỉnh An Giang

Đề nghị đơn vị rà soát, báo cáo kết quả số mũi tiêm đã thực hiện từ nguồn vắc xin nhận từ Sở Y tế phân bổ thông qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), số mũi tiêm đã báo cáo về CDC và số liệu đã nhập lên Hệ thống tiêm chủng https://tiemchungcovid-19.moh.gov.vn (theo phụ lục đính kèm) tính đến ngày 31/01/2023; Tiếp tục rà soát nhập bổ sung các thông tin mũi tiêm còn thiếu lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

2. Các Bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố

Khẩn trương rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả số mũi tiêm đã thực hiện từ tất cả các nguồn vắc xin đã nhận, số mũi tiêm đã báo cáo về CDC và số liệu đã nhập lên Hệ thống tiêm chủng https://tiemchungcovid-19.moh.gov.vn (theo phụ lục đính kèm). Tính đến ngày 31/01/2023.

- Tiếp tục rà soát nhập bổ sung các thông tin mũi tiêm còn thiếu lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Đối với các mũi tiêm mới, yêu cầu 100% các cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác, hoàn thành ngay trong ngày trên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Tiếp tục thực hiện cập nhật, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” theo hướng dẫn tại văn bản số 4549/BYT-CNTT của Bộ Y tế ngày 23/8/2022 và Công văn số 1319/SYT-NVY ngày 06/5/2022 về việc thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.

Đề nghị các đơn vị gửi văn bản rà soát, tổng hợp tình trạng báo cáo và nhập liệu tiêm chủng COVID-19 về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang trước ngày 21/3/2023 để CDC tổng hợp báo cáo Sở Y tế. Thông tin đầu mối liên hệ, Bs Thanh Phương, số điện thoại: 0919.569793.

Sở Y tế rất mong các đơn vị khẩn trương thực hiện đúng theo thời gian qui định nêu trên để hoàn chỉnh báo cáo này cho việc tham dự “Hội nghị trực tuyến tăng cường phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng phòng COVID-19” vào ngày 22/3/2023.

Trân trọng ./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh