Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Sở Y tế An Giang: Triển khai tiêm trả mũi 2 sau mũi 1 từ 04 tuần trở lên đối với vắc xin Astra Zeneca trong việc tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19.

01:31 11/11/2021

Vào ngày 11/11/2021, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 3925/SYT-NVY về việc triển khai tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19.

Cụ thể:

 Căn cứ Công văn số 2515/VSDTTƯ-TCQG ngày 10/11/2021 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ bao phủ tiêm ngừa phòng COVID-19 cho các đối tượng trong phòng chống dịch theo Chỉ đạo Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung cụ thể như sau:    

- Huy động tối đa nguồn lực tổ chức triển khai càng sớm càng tốt và tăng cường an toàn tiêm chủng chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 ngay sau khi được phân bổ vắc xin.

- Sử dụng hiệu quả các vắc xin phòng COVID-19 phải tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất, hướng dẫn của Bộ Y tế, Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Đối với vắc xin Astra Zeneca đề nghị triển khai tiêm trả mũi 2 sau mũi 1 từ 04 tuần trở lên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ tuyến cơ sở trên địa bàn trong quá trình triển khai đảm bảo đúng đối tượng, tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng quy định và tuân thủ các quy trình thực hành tiêm chủng an toàn.

Đề nghị các đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang