Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Sở Y tế An Giang: Tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.

10:51 07/12/2021

Vào sáng ngày 07/12/2021, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 4298/SYT-NVY về việc tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.

Cụ thể:

Thời gian gần đây số trường hợp nhiễm COVID-19 chưa giảm tại các địa phương, song song đó số trường hợp tử vong do nhiễm COVID-19 trong tỉnh có chiều hướng gia tăng. Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản nhằm giảm tỷ lệ số trường hợp bệnh nặng và tử vong nhất là các đối tượng trên 50 tuổi, người có bệnh nền nguy cơ tử vong trong tỉnh.

Căn cứ Công văn số 10225/BYT-DP ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố:

a) Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên sau khi rà soát theo Công văn số 4274/SYT-NVY ngày 03/12/2021 của Sở Y tế, ưu tiên tiêm đủ liều cơ bản cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và UBND tỉnh An Giang.

b) Rà soát, lập danh sách các đối tượng để xây dựng kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng khi có Kế hoạch của Sở Y tế:

- Tiêm liều bổ sung vắc xin phòng COVID-19:

+ Đối tượng: Người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc xin) có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, bệnh tim mạch, tiểu đường, suy thận, người đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng…

+ Loại vắc xin cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA.

+ Khoảng cách: tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày nếu có đủ vắc xin.

- Tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19:

+ Đối tượng: Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, ưu tiên người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế.

+ Loại vắc xin: Nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA; nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc xin mRNA. Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA hoặc vắc xin vec tơ vi rút (vắc xin Astrazeneca).

+ Khoảng cách: tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc bổ sung.

c) Vắc xin sử dụng để tiêm bổ sung và nhắc lại: Vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt.

d) Liều lượng vắc xin để tiêm bổ sung và nhắc lại: Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép.

2. Đối với các Bệnh viện: Thực hiện như mục b, c và d, khoảng 1 của Trung tâm Y tế ở phần trên cho các đối tượng đã được tiêm liều cơ bản mà các đơn vị đã quản lý trước đây (bệnh nhân nội trú, ngoại trú…).

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Xây dựng Kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc cho các nhóm đối tượng phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.   

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang