Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Sở Y tế An Giang: Thực hiện Chiến dịch diệt lăng quăng đợt 3 năm 2022.

01:26 22/06/2022

Vào ngày 22/6/2022, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 1985/SYT-NVY về việc thực hiện Chiến dịch diệt lăng quăng đợt 3 năm 2022.

Giúp người dân vệ sinh các vật dụng chứa nước

Cụ thể:

Thực hiện Thông báo số 170/TB-VPUBND ngày 16/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang về việc Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước tại Hội nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tổ chức ngày 14/6/2022. Trong thông báo Phó Chủ tịch tỉnh có chỉ đạo thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng tổ chức đồng loạt tại các huyện thị, thành trong tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch số 639/KH-SYT ngày 04/03/2022 của Sở Y tế về việc ban hành Kế hoạch chiến dịch diệt lăng quăng (CD DLQ) phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh An Giang năm 2022. Trong Kế hoạch có yêu cầu thực hiện CD DLQ đợt 3/2022 sẽ tổ chức vào tháng 8/2022. Nhưng do tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và gia tăng số ca mắc từ tháng 6 đến tháng 7/2022. Nhằm khống chế số ca mắc và hạn chế tối đa số trường hợp nặng, tử vong, không để dịch sốt xuất huyết lan rộng và kéo dài trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố:

- Chủ động phối hợp với các ban ngành xây dựng Kế hoạch tham mưu UBND địa phương tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng đợt 3/2022 sớm hơn kế hoạch ban đầu.

- Thời gian tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng đồng loạt tại các huyện, thị, thành phố vào ngày 01/07/2022.

Riêng Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên sẽ tổ chức lễ phát động chiến dịch diệt lăng quăng cần tham mưu đề xuất với UBND thành phố mời tham gia của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh và các ban ngành tuyến tỉnh đến dự lễ.

- Địa điểm: Tùy tình hình dịch bệnh đang xảy ra trên địa bàn các huyện, thị, thành. Có thể số khóm/ấp hoặc xã /phường nguy cơ sẽ tổ chức chiến dịch nhiều hơn chỉ tiêu được tỉnh giao.

- Về kinh phí tổ chức:

+ Các đơn vị trích từ nguồn kinh phí tỉnh cấp theo Kế hoạch PCD.SXH năm 2022.

+ Tích cực tham mưu UBND địa phương hỗ trợ thêm kinh phí tổ chức lễ phát động chiến dịch tại địa phương trước khi ra quân thực hiện chiến dịch.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức, thực hiện truyền thông trước, trong và sau chiến dịch mục đích đánh động người dân hưởng ứng chiến dịch và chủ động duy trì việc diệt lăng quăng hàng tuần tại hộ gia đình.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hướng dẫn, theo dõi các đơn vị tổ chức ra quân Chiến dịch diệt lăng quăng đồng loạt trên địa bàn tỉnh; phân công cán bộ giám sát trước, trong và sau chiến dịch tại các địa phương (về công tác tổ chức, thành phần tham gia, số lượng người tham gia và các chỉ số theo quy định);

- Chủ động liên hệ Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên để hỗ trợ việc tổ chức lễ phát động chiến dịch tại địa bàn thành phố.

- Tổng hợp báo cáo kết quả sau khi kết thúc chiến dịch về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y).

Sở Y tế đề các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện ./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh