Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Sở Y tế An Giang: Cập nhật hướng dẫn áp dụng các biện pháp cách ly F1.

04:09 20/12/2021

Vào chiều ngày 2012/2021, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 4595/SYT-NVY về việc cập nhật hướng dẫn áp dụng các biện pháp cách ly F1.

Infographic_Cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19

Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19;

Căn cứ Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

Sở Y tế cập nhật hướng dẫn áp dụng các biện pháp cách ly các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (gọi là F1), với những nội dung sau:

1. Những F1 đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm áp dụng cách ly y tế (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19):

Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR hoặc test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 01 và ngày thứ 07. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.

2. Những F1 tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ vàng trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp)

Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR hoặc test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 01, ngày thứ 07 và ngày thứ 14. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.

3. Những F1 chưa tiêm vaccine phòng COVID-19

Thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR hoặc test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 01, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.

          4. Cách ly y tế tại nhà được áp dụng khi đảm bảo các điều kiện tại khoản 3, Mục II của Kế hoạch cách ly y tế tại nhà các trường hợp F1 trong phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang. Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu nêu trên sẽ thực hiện cách ly y tế tại cơ cở cách ly tập trung theo quy định.

Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đúng theo hướng dẫn nêu trên./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh