Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

An Giang: Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

02:48 12/01/2022

Vào ngày 12/01/2022, Ông Trần Anh Thư – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ký ban hành Công văn số 43/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Tiêm vaccine phòng COVID-19

Cụ thể :

Thực hiện Công điện số 55/CĐ-BYT ngày 11/01/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các công việc như sau:

1. Hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 01/2022 và liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên theo Công văn số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại trong Quý I năm 2022; rà soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vắc xin; sau khi rà soát, khẩn trương tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên; bảo đảm an toàn trong tiêm chủng.

2. Quản lý, bảo vệ tối đa các đối tượng nguy cơ cao (người già, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai) đảm bảo được tiêm chủng đủ liều, được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, tốt nhất ngay tại địa phương (xã/phường/thị trấn); tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động, bố trí tiêm tại nhà cho những người đi lại khó khăn...

3. Tiếp tục tập trung, huy động mọi nguồn lực cho công tác tiêm chủng; bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và vật tư tiêm chủng để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19; đẩy mạnh việc sử dụng ứng dụng quản lý tiêm chủng COVID-19 và cập nhật thường xuyên số liệu về đối tượng tiêm chủng, số liệu vắc xin sử dụng, tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin để người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, không chờ đợi, lựa chọn vắc xin, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang