Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh 27/12

01:35 31/12/2021

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây thiệt hại về người và các tác động chưa từng có tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của tất cả các quốc gia, ngày 07/12/2020, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết A/RES/75/27 thành lập "Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh" vào ngày 27/12 hàng năm do đề xuất của Việt Nam và 05 nước Canada, Niger, Senegal, Saint Vincent & Grenedines và Tây Ban Nha đã tham gia đồng tác giả với Việt Nam cùng 107 nước khác tại tất cả các khu vực đã tham gia đồng bảo trợ Nghị quyết.

Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên LHQ, các tổ chức trong hệ thống của LHQ, các tổ chức quốc tế và khu vực khác, khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các cá nhân và các thành phần liên quan khác kỷ niệm Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh hàng năm nhằm tăng cường nhận thức về phòng chống bệnh dịch, từ đó, có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn ở cấp độ toàn cầu. Mặt khác, ngày 27/12 còn được chọn làm Ngày Quốc tế Phòng chống dịch bệnh do đây là ngày sinh của Nhà bác học Louis Pasteur, một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho y tế phòng ngừa.

Trong thông điệp nhân Ngày quốc tế Phòng chống dịch bệnh đầu tiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các quốc gia, tổ chức và cá nhân... nhiệt liệt hưởng ứng và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết này. Trong đó, các nước cần đặc biệt quan tâm tới việc tăng cường phối hợp chính sách, đoàn kết hành động... và đề cao hợp tác quốc tế cũng như nỗ lực của các thể chế đa phương trong quản trị toàn cầu, với LHQ giữ vai trò trung tâm, nhằm đẩy lùi đại dịch COVID-19 cũng như phòng chống hiệu quả các dịch bệnh. Các nước cần lấy lợi ích của người dân làm trung tâm cho mọi chính sách và hành động. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người. Trước mắt cần bảo đảm người dân ở mọi quốc gia và vùng lãnh thổ đều có thể tiếp cận vắc xin và thuốc điều trị COVID-19 với giá cả hợp lý. Trong thông điệp, Thủ tướng cũng kêu gọi các nước chủ động thích ứng trong giai đoạn “bình thường mới”, triển khai đồng bộ và hài hòa các giải pháp bảo đảm phòng chống dịch đi đôi với phục hồi kinh tế.

Tổng thư ký LHQ António Guterres đã nói: “COVID-19 là một bi kịch của con người. Nhưng nó cũng đã tạo ra một cơ hội thế hệ. Một cơ hội để xây dựng lại một thế giới bình đẳng và bền vững hơn. Việc đối phó với đại dịch và sự bất bình lan rộng trước đó phải dựa trên Hợp đồng xã hội mới và Thỏa thuận toàn cầu mới tạo ra cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người và tôn trọng các quyền và tự do của tất cả mọi người”.

Trong trường hợp không được quốc tế chú ý, các vụ dịch trong tương lai có thể vượt qua các đợt bùng phát trước đó về cường độ và mức độ nghiêm trọng. Rất cần nâng cao nhận thức, trao đổi thông tin, kiến ​​thức khoa học và thực hành tốt nhất, giáo dục có chất lượng và các chương trình vận động về dịch bệnh ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu như những biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa và ứng phó với dịch bệnh.

WHO hợp tác chặt chẽ với các chính phủ để hỗ trợ các nỗ lực xây dựng hệ thống sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh và khẩn cấp mạnh mẽ, như một phần của cách tiếp cận tổng thể nhằm nâng cao mức độ bao phủ sức khỏe toàn dân và củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu./.

CN. Mai Thị Bích Chinh - Tổ Truyền thông, TTYT huyện Chợ Mới

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang