Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Thí điểm lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm qua ứng dụng PC Covid tại Văn phòng Sở Y tế An Giang

10:47 03/11/2021

Chiều ngày 02/11/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang thực hiện thí điểm lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm qua ứng dụng PC Covid tại Văn phòng Sở Y tế An Giang.

(Cán bộ xét nghiệm thực hiện lấy mẫu để test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2)

Tại đây đã thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho tổng số 40 người đang làm việc tại Sở Y tế và Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình. Sau khoảng 15 phút kể từ khi lấy mẫu, cán bộ xét nghiệm tiến hành công bố kết quả trên hệ thống https://quanlymauxn.bluezone.gov.vn đã được cấp tài khoản trước đó. Để nhận được kết quả xét nghiệm COVID thì người dùng cần cài đặt ứng dụng PC Covid trên điện thoại thông minh với số điện thoại đã khai báo khi thực hiện lấy mẫu. Kết quả 40 người được lấy mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2.

(Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 được trả về điện thoại thông minh được cài đặt ứng dụng PC Covid)

Việc lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm qua ứng dụng PC Covid giúp người dân nhận kết quả xét nghiệm COVID được nhanh chóng, tiện lợi; ngoài ra còn giúp cho đội ngũ làm công tác xét nghiệm giảm thao tác thủ công, giúp báo cáo và thống kê số liệu được chính xác, kịp thời.

Minh Hải – Khoa TT-GDSK, CDC An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang