Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

An Giang: Tình hình phòng, chống dịch ngày 27/12/2022

03:43 27/12/2022

Trong ngày 27/12/2022, phát hiện 02 trường hợp, luỹ kế 43.144. Đang quản lý điều trị: 06 trường hợp, tại nhà: 01, tại cơ sở điều trị: 05. Điều trị khỏi: 01 trường hợp, luỹ kế 41.723. Tử vong: 00 trường hợp, luỹ kế 1.415 chiếm 3,27%/số mắc.

 

 1. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại An Giang:

STT

Trong ngày

Lũy kế

Ghi chú

1

Mắc mới: 02 trường hợp

43.144

 

2

Đang quản lý điều trị: 06 trường hợp

 

  • Tại nhà: 01
  • Tại cơ sở điều trị: 05

3

Điều trị khỏi: 01 trường hợp

41.723

 

4

Tử vong: 00 trường hợp

 1.415

Chiếm 3,27%/số mắc

Nhận xét: Trong ngày phát hiện 02 trường hợp trong tỉnh (01 trường hợp thuộc TP. Châu Đốc, phát hiện tại BVNT; 01 trường hợp thuộc huyện Tịnh Biên, phát hiện tại BVKV tỉnh).

*Công tác cách ly:

- Lũy kế cách ly tập trung: 99.084 trường hợp.

- Lũy kế cách ly tại nhà: 117.307 trường hợp.

*Công tác xét nghiệm:

- Số mẫu xét nghiệm trong ngày: 00 mẫu.

- Lũy kế mẫu xét nghiệm đến nay: 407.014 mẫu.

2. Công tác tiêm ngừa:

- Tỷ lệ dân từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1:       100,4%;

+ Mũi 2:         99,7%;

+ Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lần 1:    69,4%;  

+ Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lần 2:   90%.

- Tỷ lệ trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1:     105,3%;

+ Mũi 2:     101,7%;

+ Mũi 3:       67,8%.

- Tỷ lệ trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+  Mũi 1:     94,3%;

Mũi 2:      82%.

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh./.

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh