Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Sở Y tế An Giang: Thông báo cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

08:35 14/02/2023

Vào Chiều ngày 13/02/2023, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Thông báo số 485/TB-SYT về việc Thông báo cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

Cụ thể:

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo
 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh