Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Sở Y tế An Giang: Thông báo cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

04:00 06/03/2023

Vào Sáng ngày 06/03/2023, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Thông báo số 491/TB-SYT về việc Thông báo cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

Cụ thể:

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh