Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

An Giang: Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 ngày 30/5/2023

03:14 30/05/2023

Trong ngày 30/5/2023: Phát hiện 02 trường hợp, luỹ kế 43.443. Đang quản lý điều trị: 36 trường hợp, tại nhà: 28, tại cơ sở điều trị: 08. Điều trị khỏi: 06 trường hợp, luỹ kế luỹ kế 41.992. Tử vong: 00 trường hợp, luỹ kế 1.415 chiếm 3,26%/số mắc.

 

1. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại An Giang năm 2023:

STT

Tình hình dịch bệnh/ngày

Lũy kế

Ghi chú

1

Mắc mới trong ngày: 02 trường hợp

299

 

2

Đang quản lý điều trị: 36 trường hợp

 

  • Tại nhà: 28
  • Tại cơ sở điều trị: 8

3

Điều trị khỏi: 06 trường hợp

263

 

4

Tử vong: 00 trường hợp

 00

 

Nhận xét: Trong ngày 30/5/2023 phát hiện 02 trường hợp.

02 Trường hợp trong tỉnh: 02 trường hợp tại H. An Phú (01 xã Khánh Bình, 01 TT An Phú).

* Chi tiết ca mắc/huyện năm 2023:

S

 

tt

Đơn vị

Số ca dương tính /ngày trong tỉnh

Số ca ngoài tỉnh

Số ca nhập cảnh

Điều trị khỏi

Tử vong

Hiện còn quản lý

Mới

Cộng dồn

Mới

Cộng dồn

Mới

Cộng dồn

Trong ngày

Cộng dồn

1

LX

 

25

 

 

 

 

 

24

 

1

2

 

42

 

 

 

 

 

40

 

2

3

TC

 

25

 

 

 

 

 

23

 

2

4

AP

2

18

 

 

 

 

 

11

 

7

5

TB

 

19

 

 

 

 

1

18

 

1

6

TT

 

8

 

 

 

 

 

8

 

-

7

CP

 

18

 

 

 

 

 

18

 

-

8

PT

 

14

 

 

 

 

 

14

 

-

9

CT

 

36

 

 

 

 

2

29

 

7

10

CM

 

35

 

 

 

 

 

30

 

5

11

TS

 

39

 

 

 

 

3

36

 

3

12

BVNT

 

 

 

1

 

2

 

2

 

1

13

BVSN

 

 

 

5

 

 

 

5

 

-

14

BVĐK AG

 

 

 

1

 

 

 

1

 

-

15

BVKV TC

 

 

 

3

 

 

 

2

 

1

16

BVKV tỉnh

 

 

 

1

 

 

 

1

 

-

17

BVHP

 

 

 

7

 

 

 

1

 

6

Tổng

2

279

 

18

 

2

6

263

0

36

2. Lũy kế tình hình dịch bệnh COVID-19 tại An Giang (từ 15/4/2021 đến 30/5/2023):

 

*Công tác cách ly:

- Lũy kế cách ly tập trung: 99.084 trường hợp.

- Lũy kế cách ly tại nhà: 117.328 trường hợp.

*Công tác xét nghiệm:

- Số mẫu xét nghiệm trong ngày: 00 mẫu.

- Lũy kế mẫu xét nghiệm đến nay: 407.178 mẫu.

3. Công tác tiêm ngừa:

- Tỷ lệ dân từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1:       100,4%;

+ Mũi 2:         99,7%;

+ Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lần 1:    81,2%;  

+ Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lần 2:   95,1%.

- Tỷ lệ trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1:     105,4%;

+ Mũi 2:     101,8%;

+ Mũi 3:       67,9%.

- Tỷ lệ trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+  Mũi 1:     95,4%;

Mũi 2:      84,8%.

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh./.

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh