Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Sở Y tế An Giang: Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho cá nhân, tổ chức đến An Giang

08:33 22/09/2021

Vào ngày 21/9/2021, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Thông báo số 2983/TB-SYT về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho cá nhân, tổ chức đến An Giang

Cụ thể:

Để đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế nhằm ổn định đời sống nhân dân. Sở Y tế hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho cá nhân, tổ chức đến An Giang như sau:

1. Tất cả các cá nhân, tổ chức (gọi tắt là đoàn làm việc) từ tỉnh khác đến An Giang với mục đích công tác, làm việc, học tập, đầu tư, kinh doanh,…được cho phép bởi Sở, ngành trong tỉnh hay cơ quan có thẩm quyền huyện, thị xã, thành phố, phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại Mục 5, Công văn số 2407/CV-BCĐ ngày 14/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang (Đính kèm Công văn số 2407/CV-BCĐ);

2. Yêu cầu các thành viên của đoàn làm việc phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển trong tỉnh An Giang và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR trong thời hạn 03 ngày hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng 24 giờ trước khi đến An Giang;

          3. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là thông điệp 5K trong suốt quá trình di chuyển, làm việc tại An Giang. Chỉ được làm việc, nghỉ ngơi ở những nơi đã đăng ký trước, không dừng đỗ dọc đường. Không được đến làm việc ở nơi đã thực hiện cách ly, phong tỏa theo khuyến cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương. Tự theo dõi sức khỏe trong thời gian ở An Giang. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở,... phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời;

4. Xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc PCR SARS-CoV-2 cho tất cả thành viên mỗi 03 ngày/01 lần, nếu đoàn lưu lại An Giang làm việc quá 03 ngày và sau khi rời khỏi An Giang;

5. Cơ quan nào cho phép đoàn đến An Giang phải có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của đoàn trong suốt thời gian ở lại tỉnh. Đoàn làm việc phải cam kết tuân thủ thực hiện đúng tất cả các yêu cầu nêu trên thì được phép đến An Giang mà không phải cách ly y tế theo quy định.

Để đảm bảo về phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đề nghị cơ quan, đơn vị trước khi cho phép các tổ chức, cá nhân vào tỉnh An Giang phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho các tổ chức, cá nhân đến làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trân trọng kính chào./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang