Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Sở Y tế An Giang: Triển khai tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 (đợt 10)

04:12 15/10/2021

Vào chiều ngày 15/10/2021, Ông Phan Vân Điền Phương – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 3416/SYT-NVY về việc triển khai tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 (đợt 10)

Cụ thể:

Thực hiện theo Kế hoạch số 2539/KH-SYT ngày 23/8/2021 của Sở Y tế An Giang về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 tỉnh An Giang, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 29/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giag năm 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 1158/UBND-KGVX ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 10.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện tiêm ngừa cho các nhóm đối tượng theo công văn đã được UBND tỉnh phê duyệt (kèm Công văn số 1158/UBND-KGVX ngày 14/10/2021); Đồng thời cần chú ý và thực hiện các nội dung cụ thể như sau:    

1. Đối với các cơ sở tiêm chủng:

- Xây dựng kế hoạch tham mưu UBND địa phương phối hợp với ban, ngành đoàn thể tổ chức tiêm ngừa, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, cập nhật thông tin đối tượng tiêm ngừa kịp thời trên hệ thống theo quy định.

- Thông báo đến các tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký tiêm ngừa đúng theo mẫu quy định và đúng đối tượng đã được UBND tỉnh phê duyệt (kèm danh sách chi tiết đăng ký của từng địa phương và các đơn vị trực thuộc của các sở, ngành đã đăng ký gửi về Sở Y tế).

- Tập trung ưu tiên tiêm ngừa cho nhóm Phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên, nhóm người trên 65 tuổi, người có bệnh nền tại địa phương đang quản lý.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn đã triển khai về việc đảm bảo an toàn tiêm chủng, tổ chức buổi tiêm phải phân bố thời gian hợp lý, địa điểm tiêm phù hợp với số lượng đối tượng được mời, tránh tập trung đông người; tuyên truyền việc thực hiện 5K và thực hiện tốt phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian tổ chức tiêm.

- Các Bệnh viện: Thực hiện tiêm ngừa cho Nhóm đối tượng có bệnh nền hiện đang điều trị tại các Bệnh viện đã đăng ký gửi về Sở Y tế.

- Thực hiện nghiêm túc công tác khám sàng lọc theo Quyết định số 4355/QĐ - BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với tất cả các loại vắc xin tiêm ngừa COVID-19 đã được triển khai.

- Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo hằng ngày đúng quy định về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

2. Đối với các Sở, ngành cấp tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế: Đề nghị thông báo đến các đơn vị trực thuộc đã đăng ký danh sách phối hợp tốt với các cơ sở tiêm ngừa trên địa bàn nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.

Do số lượng vắc xin được phân bổ về tỉnh thấp hơn số lượng đăng ký của các đơn vị, địa phương nên tạm thời Sở Y tế phân bổ hết theo số lượng vắc xin được phân bổ về địa phương. Các đơn vị, địa phương căn cứ theo số liều vắc xin được phân bổ theo từng loại để sắp xếp tiêm theo đối tượng ưu tiên cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh sản xuất, xây dựng, nông dân, tiểu thương… đang hoạt động trên địa bàn, để đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh; ưu tiên vùng có dịch đang xảy ra. Các đơn vị, cơ sở chưa tiêm ngừa được trong đợt tiêm này sẽ được sắp xếp cho các đợt tiếp theo.

Đề nghị các đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang