Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Sở Y tế An Giang: Bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

02:01 29/11/2021

Vào sáng ngày 29/11/2021 tại Văn phòng Sở Y tế An Giang, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang trao Quyết định bổ nhiệm ông Phùng Hùng Cường giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Y tế An Giang.

Cụ thể:

 

Tại Quyết định số 1674/QĐ-SYT ngày 25/11/2021 của Giám đốc Sở Y tế An Giang về việc tiếp nhận, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý có thời hạn 05 năm đối với ông Phùng Hùng Cường, sinh ngày 29/06/1973, đang giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Bệnh viện Mắt – TMH – RHM, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Y tế.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2021.

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang