Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Sở Y tế An Giang: Báo cáo thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về hành nghề y tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh An Giang.

01:22 22/06/2022

Vào ngày 21/6/2022, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký Kết luận số 1971/KL-SYT về việc kết luận thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về hành nghề y tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cụ thể:

Thực hiện Quyết định thanh tra số 534/QĐ-SYT ngày 14/4/2022 của Giám đốc Sở Y tế về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về hành nghề y tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh An Giang, từ ngày 15/4/2022 đến ngày 15/5/2022 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

Xét báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về hành nghề y tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh An Giang ngày 25/5/2022 của Trưởng Đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Y tế kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung

Được thanh tra là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân với loại hình kinh doanh chủ yếu là hộ cá thể, hình thức hoạt động là phòng khám chuyên khoa.

Tập trung kiểm tra các phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

Tổng số cơ sở được thanh tra 49 cơ sở, số cơ sở vi phạm là 18 cơ sở. Cụ thể:

 

STT

Hình thức hoạt động

Số cơ sở được thanh tra

Số cơ sở vi phạm

Tỉ lệ % vi phạm

1

Nội

08

-

 

2

Nhi

01

-

 

3

Răng Hàm Mặt

29

18

62%

4

Sản, sản - CĐHA

05

-

 

5

Ngoại

01

-

 

6

Da liễu

02

-

 

7

Chẩn đoán hình ảnh

01

-

 

8

DV tiêm, thay băng, đếm mạch, đo thân nhiệt, đo HA

01

-

 

9

Xét nghiệm

01

-

 

 

TỔNG SỐ

49

18

36,73%

 

 

3. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra.

3.1. Kết quả đạt được:

Tất cả các cơ sở đều:

- Thực hiện chuyên môn đúng theo phạm vi trên Giấy phép hoạt động;

- Đảm bảo cơ sở vật chất, diện tích, trang thiết bị, dụng cụ y tế chuyên môn, thiết bị phòng cháy chữa cháy;

- Đồng phục và mang biển tên đúng quy định; Sổ khám bệnh theo mẫu quy định và ghi chép đầy đủ; thực hiện niêm yết giá dịch vụ và thu đúng giá niêm yết;

- Hộp thuốc chống sốc đủ số lượng và chất lượng theo quy định (Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ); thực hiện xây dựng danh mục và đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu;

- Xử lý chất thải y tế theo quy định ( Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế );

- Chấp hành các quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở phòng khám.

Phần lớn các cơ sở có đầy đủ hồ sơ pháp lý: Chứng chỉ hành nghề, Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động; Sử dụng người hành nghề có Chứng chỉ hành nghề; biển hiệu đúng quy định;

3.2 Những sai phạm:

- Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 09 cơ sở.

- Sử dụng người hành nghề không có Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 04 cơ sở.

- Người hành nghề không có Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 04 cơ sở.

- Hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn ghi trong Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 01 cơ sở.

- Biển hiệu không đúng qui định: 01 cơ sở.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng.

Ban hành 19 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

* Hình thức phạt chính: phạt tiền.

Tổng số tiền phạt 659.500.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng).

* Hình thức phạt bổ sung:

- Tước Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 23 tháng: 01 trường hợp.

- Đình chỉ hoạt động 04 cơ sở 18 tháng, 02 cơ sở 12 tháng.

Ban hành 01 Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và chuyển 01 hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự.

5. Kiến nghị biện pháp xử lý

5.1. Đề nghị Ủy ban nhân dân hyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.

- Tập trung kiểm tra các phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt, đặc biệt lưu ý các cơ sở hành nghề không Giấy phép hoạt động và việc sử dụng người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

- Xử lý các cơ sở vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

5.2. Đề nghị Phòng y tế huyện, thị xã, thành phố: Giám sát việc chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các cơ sở vi phạm./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh