Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

An Giang: Tình hình phòng, chống dịch ngày 23/6/2022

04:57 23/06/2022

Trong ngày 23/6/2022 (Cập nhật đến 16 giờ 00 phút), phát hiện 00 trường hợp mắc COVID-19. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 từ ngày 15/4 đến nay: 41.452 trường hợp. Công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết: Số ca mắc trong ngày giảm 30 ca so với ngày trước, còn 01 huyện tăng (Châu Phú tăng 7 ca) và Thoại Sơn số ca vẫn chưa giảm. Công tác phòng, chống dịch tay chân miệng: Trong ngày số ca mắc giảm 07 ca, tuy nhiên huyện Chợ Mới số ca mắc trong 02 ngày còn cao, chưa có chiều hướng giảm.

 

* Chi tiết trong ngày:

Stt

Đơn vị

Số ca dương tính trong ngày

Số ca nhập cảnh

TRONG TỈNH

Khu cách ly

Khu phong tỏa

Cộng đồng

Mới

CD

Mới

CD

Mới

CD

Mới

CD

Mới

CD

1

LX

 

4861

 

2

 

1647

 

189

 

3023

2

 

3679

 

7

 

1325

 

231

 

2116

3

TC

 

3415

 

16

 

515

 

686

 

2198

4

AP

 

5008

 

106

 

2036

 

377

 

2490

5

TB

 

3585

 

17

 

753

 

868

 

1947

6

TT

 

2711

 

1

 

1337

 

603

 

770

7

CP

 

3646

 

5

 

552

 

460

 

2629

8

PT

 

3324

 

5

 

372

 

1078

 

1869

9

CT

 

2653

 

2

 

833

 

820

 

998

10

CM

 

5586

 

1

 

1454

 

1838

 

2293

11

TS

 

2018

 

22

 

1035

 

31

 

930

12

BVĐK AG

 

579

 

 

 

117

 

 

 

462

13

BCHQS tỉnh

 

47

 

 

 

47

 

 

 

 

14

BV Sản Nhi

 

268

 

 

 

 

 

 

 

268

15

BVKV tỉnh

 

35

 

 

 

21

 

 

 

14

16

BV Tim  mạch

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

17

BV Nhật Tân

 

35

 

 

 

 

 

 

 

35

18

Cập nhật bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

00

41.452

 

184

 

12.044

 

7.181

 

22.043

* Công tác cách ly, xét nghiệm

Ngày

22/6/2022

23/6/2022

* Cách ly tập trung

 

 

Tiếp nhận trong ngày

-

-

Hoàn thành thời gian cách ly tập trung trong ngày

-

-

Cách ly tập trung hiện còn quản lý

-

-

Lũy kế hoàn thành cách ly tập trung

99.084

99.084

* Cách ly tại nhà, nơi cư trú

 

 

Tiếp nhận trong ngày

-

-

Hoàn thành thời gian cách ly tại nhà, nơi cư trú trong ngày

-

-

Cách ly tại nhà, nơi cư trú hiện còn quản lý

-

-

Lũy kế hoàn thành cách ly tại nhà, nơi lưu trú

117.307

117.307

* Công tác xét nghiệm:

 

 

Trong ngày

-

38

Lũy kế số mẫu được XN đến nay

394.309

394.347

  • Số trường hợp đang quản lý điều trị và điều trị khỏi:

Số trường hợp hiện đang quản lý điều trị

Điều trị khỏi

Tổng số điều trị khỏi/ngày

Tại nhà

Tại cơ sở điều trị

Lũy kế số điều trị khỏi từ 15/4/2020 đến ngày               23/6/2022

Số ca còn quản lý điều trị/ngày

Tại nhà

Cơ sở                  điều trị

Số ca điều trị khỏi/ngày

Lũy kế

Số ca điều trị khỏi/ngày

Lũy kế

01

00

01

00

00

13.471

00

26.614

40.085

* Trong đó tình trạng bệnh nhân đang quản lý điều trị/ngày:

- Nhẹ, không triệu chứng: 00 trường hợp.

- Trung bình: 00 trường hợp.

- Nặng, nguy kịch: 01 trường hợp.

* Tử vong trong ngày: 00 trường hợp.

Tử vong trong cơ sở điều trị: 00 trường hợp.

Lũy kế số tử vong tại các cơ sở điều trị:  1.387 trường hợp

Tử vong điều trị tại nhà: 00 trường hợp.

Lũy kế số tử vong tại nhà:  18 trường hợp

Tử vong tại khu cách ly: 00 trường hợp

Lũy kế số tử vong tại khu cách ly:  05  trường hợp

Lũy kế số trường hợp tử vong/số trường hợp nhiễm chiếm 3,40% (1.410/41.452).

2. Công tác tiêm ngừa:

- Tỷ lệ dân từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1:       100,1%;

+ Mũi 2:         99,4%;

+ Mũi 3 (mũi nhắc 1):    37,1%;    

+ Mũi bổ sung:   79,2%.

- Tỷ lệ trẻ từ 12 đến 17 tuổi:

+ Mũi 1:     105,5%;

+ Mũi 2:       100,1%.

  •  Tỷ lệ trẻ em từ 5 đến 11 tuổi:  80,9%.

3. Công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết:

Stt

Đơn vị

Số ca mắc SXH/ngày

Số ca sốc/   ngày

Số ca tử vong/    ngày

Số ổ dịch/   ngày

Ghi chú

Mới

Số ca mắc ngày trước

Số ca tăng,   giảm/   ngày

Cộng dồn

1

LX

7

8

-1

486

 

 

3

 

2

0

4

-4

160

 

 

 

 

3

TC

2

9

-7

520

 

 

1

 

4

AP

6

11

-5

568

 

 

1

 

5

TB

0

5

-5

557

 

 

 

 

6

TT

0

9

-9

139

 

 

 

 

7

CP

24

17

+7

998

 

 

3

 

8

PT

5

5

=5

690

 

 

 

 

9

CT

1

6

-5

462

 

 

 

 

10

CM

15

16

-1

878

1

 

2

 

11

TS

9

9

=9

517

 

 

3

 

Tổng

69

99

-30

5.975

1

00

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận định: Số ca mắc trong ngày giảm 30 ca so với ngày trước, còn 01 huyện tăng (Châu Phú tăng 7 ca) và Thoại Sơn số ca vẫn chưa giảm.

4. Công tác phòng, chống dịch tay chân miệng:

Stt

Đơn vị

Số ca mắc TCM/ngày

Số ca tử vong/    ngày

Số ổ dịch/   ngày

Ghi chú

Mới

Số ca mắc ngày trước

Số ca tăng,   giảm/   ngày

Cộng dồn

1

LX

5

5

=5

37

 

 

 

2

5

1

+4

42

 

 

 

3

TC

1

2

-1

42

 

 

 

4

AP

2

4

-2

51

 

 

 

5

TB

1

1

=1

75

 

 

 

6

TT

1

1

=1

52

 

 

 

7

CP

5

3

+2

114

 

1

 

8

PT

2

5

-3

58

 

 

 

9

CT

0

10

-10

103

 

 

 

10

CM

14

14

=14

225

 

2

 

11

TS

9

6

+3

104

 

 

 

Tổng

45

52

-7

903

00

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận định: Trong ngày số ca mắc giảm 07 ca, tuy nhiên huyện Chợ Mới số ca mắc trong 02 ngày còn cao, chưa có chiều hướng giảm.

* Ghi chú: Số ca SXH và TCM theo báo cáo ngày, đây là số liệu tạm thời để xử lý dịch kịp thời theo đúng quy định, sẽ có thay đổi số liệu theo tuần và tháng khi ca bệnh được điều tra thông tin về địa chỉ tại địa phương và chẩn đoán xác định của các Bệnh viện, TTYT huyện (hệ điều trị).

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh./.

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh