Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

An Giang: Tình hình phòng, chống dịch ngày 24/6/2022

05:10 24/06/2022

Trong ngày 24/6/2022 (Cập nhật đến 16 giờ 00 phút), phát hiện 00 trường hợp mắc COVID-19. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 từ ngày 15/4 đến nay: 41.452 trường hợp. Công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết: Số ca mắc trong ngày tăng 28 ca so với ngày trước, có 07 huyện tăng, trong đó có 02 huyện tăng cao gồm: huyện Châu Thành tăng 14 ca, huyện Thoại Sơn tăng 11 ca, trong 02 ngày huyện Thoại Sơn số ca mắc vẫn chưa giảm. Số ổ dịch giảm 04 ổ. Công tác phòng, chống dịch tay chân miệng: Trong ngày số ca mắc giảm 05 ca so với ngày hôm trước, đa số các huyện đều giảm, tuy nhiên huyện Châu Thành số ca mắc phát hiện cao so với ngày hôm trước (29/00 ca).

 

*Công tác cách ly:

- Lũy kế cách ly tập trung: 99.084 trường hợp.

- Lũy kế cách ly tại nhà: 117.307 trường hợp.

*Công tác xét nghiệm:

- Số mẫu xét nghiệm trong ngày: 00 mẫu.

- Lũy kế mẫu xét nghiệm: 394.347 mẫu.

*Số trường hợp đang quản lý điều trị và điều trị khỏi:

Số trường hợp hiện đang quản lý điều trị

Điều trị khỏi

Tổng số điều trị khỏi/ngày

Tại nhà

Tại cơ sở điều trị

Lũy kế số điều trị khỏi từ 15/4/2020 đến ngày               24/6/2022

Số ca còn quản lý điều trị/ngày

Tại nhà

Cơ sở                  điều trị

Số ca điều trị khỏi/ngày

Lũy kế

Số ca điều trị khỏi/ngày

Lũy kế

01

00

01

00

00

13.471

00

26.614

40.085

* Tử vong trong ngày: 00  trường hợp.

Tử vong trong cơ sở điều trị: 00 trường hợp.

Lũy kế số tử vong tại các cơ sở điều trị:  1.387 trường hợp

Tử vong điều trị tại nhà: 00 trường hợp.

Lũy kế số tử vong tại nhà:  18 trường hợp

Tử vong tại khu cách ly: 00 trường hợp

Lũy kế số tử vong tại khu cách ly:  05  trường hợp

Lũy kế số trường hợp tử vong/số trường hợp nhiễm chiếm 3,40% (1.410/41.452).

2. Công tác tiêm ngừa:

- Tỷ lệ dân từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1:       100,1%;

+ Mũi 2:         99,4%;

+ Mũi 3 (mũi nhắc 1):    37,1%;    

+ Mũi bổ sung:   79,2%.

- Tỷ lệ trẻ từ 12 đến 17 tuổi:

+ Mũi 1:     105,5%;

+ Mũi 2:       100,1%.

  •  Tỷ lệ trẻ em từ 5 đến 11 tuổi:  80,9%.

3. Công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết:

Stt

Đơn vị

Số ca mắc SXH/ngày

Số ca sốc/   ngày

Số ca tử vong/    ngày

Số ổ dịch/   ngày

Ghi chú

Mới

Số ca mắc ngày trước

Số ca tăng,   giảm/   ngày

Cộng dồn

1

LX

6

7

-1

492

1

 

1

 

2

1

0

+1

161

 

 

 

 

3

TC

3

2

+1

523

 

 

 

 

4

AP

3

6

-3

571

 

 

 

 

5

TB

2

0

+2

559

 

 

 

 

6

TT

1

0

+1

140

 

 

 

 

7

CP

27

24

+3

1025

 

 

2

 

8

PT

4

5

-1

694

 

 

 

 

9

CT

15

1

+14

477

 

 

 

 

10

CM

15

15

0

893

 

 

4

 

11

TS

20

9

+11

537

 

 

2

 

Tổng

97

69

+28

6.072

1

00

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận định: Số ca mắc trong ngày tăng 28 ca so với ngày trước, có 07 huyện tăng, trong đó có 02 huyện tăng cao gồm: huyện Châu Thành tăng 14 ca, huyện Thoại Sơn tăng 11 ca, trong 02 ngày huyện Thoại Sơn số ca mắc vẫn chưa giảm. Số ổ dịch giảm 04 ổ.

4. Công tác phòng, chống dịch tay chân miệng:

 

Stt

Đơn vị

Số ca mắc TCM/ngày

Số ca tử vong/    ngày

Số ổ dịch/   ngày

Ghi chú

Mới

Số ca mắc ngày trước

Số ca tăng,   giảm/   ngày

Cộng dồn

1

LX

1

5

-4

38

 

 

 

2

0

5

-5

42

 

 

 

3

TC

0

1

-1

42

 

 

 

4

AP

2

2

=2

53

 

1

 

5

TB

0

1

-1

75

 

 

 

6

TT

0

1

-1

52

 

 

 

7

CP

4

5

-1

118

 

1

 

8

PT

0

2

-2

58

 

 

 

9

CT

29

0

+29

132

 

 

 

10

CM

4

14

-10

229

 

1

 

11

TS

0

9

-9

104

 

 

 

Tổng

40

45

-5

943

00

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận định: Trong ngày số ca mắc giảm 05 ca so với ngày hôm trước, đa số các huyện đều giảm, tuy nhiên huyện Châu Thành số ca mắc phát hiện cao so với ngày hôm trước (29/00 ca).

* Ghi chú: Số ca SXH và TCM theo báo cáo ngày, đây là số liệu tạm thời để xử lý dịch kịp thời theo đúng quy định (từ 24 đến 48 giờ), sẽ có thay đổi số liệu theo tuần và tháng khi ca bệnh được điều tra thông tin thuộc địa chỉ tại địa phương (loại ra các ca có địa chỉ ngoài tỉnh, các ca bỏ địa phương có xác nhận của chính quyền địa phương) và có chẩn đoán xác định của các Bệnh viện, TTYT huyện (hệ điều trị).

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh./.

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh