Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

An Giang: Tình hình phòng, chống dịch ngày 27/6/2022

05:05 27/06/2022

Trong ngày 27/6/2022 (Cập nhật đến 16 giờ 00 phút), phát hiện 00 trường hợp mắc COVID-19. Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 15/4 đến nay: 42.438 trường hợp. Công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết: Số ca mắc trong ngày tăng 10 ca so với ngày 26/6/2022, có 01 huyện tăng cao (Châu Phú tăng 10 ca), An Phú số ca mắc tuy có giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao (08ca/ngày). Số ca sốc tăng cao; Số ổ dịch tăng 08 ổ (21/13). Công tác phòng, chống dịch tay chân miệng: Trong ngày số ca mắc giảm 03 ca so với ngày 26/6/2022, đa số các huyện đều ở mức kiểm soát.

 

*Công tác cách ly:

- Lũy kế cách ly tập trung: 99.084 trường hợp.

- Lũy kế cách ly tại nhà: 117.307 trường hợp.

*Công tác xét nghiệm:

- Số mẫu xét nghiệm trong ngày: 00 mẫu.

- Lũy kế mẫu xét nghiệm đến nay: 394.347 mẫu.

*Số trường hợp đang quản lý điều trị và điều trị khỏi:

Số trường hợp hiện đang quản lý điều trị

Điều trị khỏi

Tổng số điều trị khỏi/ngày

Tại nhà

Tại cơ sở điều trị

Lũy kế số điều trị khỏi từ 15/4/2020 đến ngày               27/6/2022

Số ca còn quản lý điều trị/ngày

Tại nhà

Cơ sở                  điều trị

Số ca điều trị khỏi/ngày

Lũy kế

Số ca điều trị khỏi/ngày

Lũy kế

01

00

01

00

00

13.471

00

27.600

41.071

* Tử vong trong ngày: 00  trường hợp.

Tử vong trong cơ sở điều trị: 00 trường hợp.

Lũy kế số tử vong tại các cơ sở điều trị:  1.387 trường hợp

Tử vong điều trị tại nhà: 00 trường hợp.

Lũy kế số tử vong tại nhà:  18 trường hợp

Tử vong tại khu cách ly: 00 trường hợp

Lũy kế số tử vong tại khu cách ly:  05  trường hợp

Lũy kế số trường hợp tử vong/số trường hợp nhiễm chiếm 3,32% (1.410/42.438).

2. Công tác tiêm ngừa:

- Tỷ lệ dân từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1:       100,1%;

+ Mũi 2:         99,4%;

+ Mũi 3 (mũi nhắc 1):    37,4%;    

+ Mũi bổ sung:   79,2%.

- Tỷ lệ trẻ từ 12 đến 17 tuổi:

+ Mũi 1:     105,6%;

+ Mũi 2:       100,2%.

  • Tỷ lệ trẻ em từ 5 đến 11 tuổi:  84,9%.

3. Công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết:

Stt

Đơn vị

Số ca mắc SXH/ngày

Số ca sốc/   ngày

Số ca tử vong/    ngày

Số ổ dịch/   ngày

Ghi chú

Mới

Số ca mắc ngày trước

Số ca tăng,   giảm/   ngày

Cộng dồn

1

LX

4

0

+4

497

 

 

1

 

2

1

1

=1

166

 

 

 

 

3

TC

1

0

+1

537

 

 

 

 

4

AP

8

11

-3

601

3

 

4

 

5

TB

2

2

=2

569

 

 

2

 

6

TT

3

0

+3

145

1

 

1

 

7

CP

18

8

+10

1074

 

 

5

 

8

PT

10

5

+5

714

 

 

 

 

9

CT

0

8

-8

487

 

 

 

 

10

CM

8

7

+1

918

2

 

5

 

11

TS

11

14

-3

562

 

 

3

 

Tổng

66

56

 

+10

6.270

06

00

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận định: Số ca mắc trong ngày tăng 10 ca so với ngày 26/6/2022, có 01 huyện tăng cao (Châu Phú tăng 10 ca), An Phú số ca mắc tuy có giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao (08ca/ngày). Số ca sốc tăng cao; Số ổ dịch tăng 08 ổ (21/13)

4. Công tác phòng, chống dịch tay chân miệng:

Stt

Đơn vị

Số ca mắc TCM/ngày

Số ca tử vong/    ngày

Số ổ dịch/   ngày

Ghi chú

Mới

Số ca mắc ngày trước

Số ca tăng,   giảm/   ngày

Cộng dồn

1

LX

2

0

+2

40

 

 

 

2

1

0

+1

43

 

1

 

3

TC

0

0

=0

44

 

 

 

4

AP

0

1

-1

54

 

 

 

5

TB

2

1

+1

79

 

 

 

6

TT

0

1

-1

53

 

 

 

7

CP

4

1

+3

124

 

 

 

8

PT

0

1

-1

60

 

 

 

9

CT

0

1

-1

133

 

 

 

10

CM

0

1

-1

232

 

 

 

11

TS

4

9

-5

117

 

 

 

Tổng

13

16

-3

979

00

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận định: Trong ngày số ca mắc giảm 03 ca so với ngày 26/6/2022, đa số các huyện đều ở mức kiểm soát.

* Ghi chú: Số ca SXH và TCM theo báo cáo ngày, đây là số liệu tạm thời để xử lý dịch kịp thời theo đúng quy định (từ 24 đến 48 giờ), sẽ có thay đổi số liệu theo tuần và tháng khi ca bệnh được điều tra thông tin thuộc địa chỉ tại địa phương (loại ra các ca có địa chỉ ngoài tỉnh, các ca bỏ địa phương có xác nhận của chính quyền địa phương) và có chẩn đoán xác định của các Bệnh viện, TTYT huyện (hệ điều trị).

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh