Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

An Giang: Tình hình phòng, chống dịch ngày 28/6/2022

04:22 28/06/2022

Trong ngày 28/6/2022 (Cập nhật đến 16 giờ 00 phút), phát hiện 00 trường hợp mắc COVID-19. Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 15/4 đến nay: 42.438 trường hợp. Công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết: Số ca mắc trong ngày tăng 33 ca so với ngày 27/6/2022, có 8/11 huyện có số ca mắc, trong đó có 03 huyện tăng cao (Chợ Mới tăng 16 ca, An Phú tăng 06 ca, Châu Phú tăng 08). Số ổ dịch tăng 04 ổ (25/21). Công tác phòng, chống dịch tay chân miệng: Trong ngày số ca mắc tăng 28 ca so với ngày 27/6/2022, có 7/11 huyện có số ca mắc, trong đó huyện tăng cao gồm: Châu Phú tăng 10 ca, Chợ Mới tăng 15 ca. Số ổ dịch tăng 05 ổ (06/01 ổ). Dự báo trong thời gian tới số ca mắc sẽ tăng cao

 

*Công tác cách ly:

- Lũy kế cách ly tập trung: 99.084 trường hợp.

- Lũy kế cách ly tại nhà: 117.307 trường hợp.

*Công tác xét nghiệm:

- Số mẫu xét nghiệm trong ngày: 00 mẫu.

- Lũy kế mẫu xét nghiệm đến nay: 394.347 mẫu.

*Số trường hợp đang quản lý điều trị và điều trị khỏi:

Số trường hợp hiện đang quản lý điều trị

Điều trị khỏi

Tổng số điều trị khỏi/ngày

Tại nhà

Tại cơ sở điều trị

Lũy kế số điều trị khỏi từ 15/4/2020 đến ngày               28/6/2022

Số ca còn quản lý điều trị/ngày

Tại nhà

Cơ sở                  điều trị

Số ca điều trị khỏi/ngày

Lũy kế

Số ca điều trị khỏi/ngày

Lũy kế

01

00

01

00

00

13.471

00

27.600

41.071

* Tử vong trong ngày: 00  trường hợp.

Tử vong trong cơ sở điều trị: 00 trường hợp.

Lũy kế số tử vong tại các cơ sở điều trị:  1.387 trường hợp

Tử vong điều trị tại nhà: 00 trường hợp.

Lũy kế số tử vong tại nhà:  18 trường hợp

Tử vong tại khu cách ly: 00 trường hợp

Lũy kế số tử vong tại khu cách ly:  05  trường hợp

Lũy kế số trường hợp tử vong/số trường hợp nhiễm chiếm 3,32% (1.410/42.438).

2. Công tác tiêm ngừa:

- Tỷ lệ dân từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1:       100,1%;

+ Mũi 2:         99,4%;

+ Mũi 3 (mũi nhắc 1):    37,4%;    

+ Mũi bổ sung:   79,2%.

- Tỷ lệ trẻ từ 12 đến 17 tuổi:

+ Mũi 1:     105,6%;

+ Mũi 2:       100,2%.

  • Tỷ lệ trẻ em từ 5 đến 11 tuổi:  84,9%.

3. Công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết:

Stt

Đơn vị

Số ca mắc SXH/ngày

Số ca sốc/   ngày

Số ca tử vong/    ngày

Số ổ dịch/   ngày

Ghi chú

Mới

Số ca mắc ngày trước

Số ca tăng,   giảm/   ngày

Cộng dồn

1

LX

7

4

+3

504

 

 

1

 

2

0

1

-1

166

 

 

 

 

3

TC

3

1

+2

540

 

 

3

 

4

AP

14

8

+6

615

 

 

5

 

5

TB

3

2

+1

572

 

 

1

 

6

TT

7

3

+4

152

 

 

3

 

7

CP

26

18

+8

1100

 

 

2

 

8

PT

7

10

-3

721

 

 

4

 

9

CT

1

0

+1

488

 

 

 

 

10

CM

24

8

+16

942

1

 

5

 

11

TS

7

11

-4

569

 

 

1

 

Tổng

99

66

+33

6.369

01

00

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận định: Số ca mắc trong ngày tăng 33 ca so với ngày 27/6/2022, có 8/11 huyện có số ca mắc, trong đó có 03 huyện tăng cao (Chợ Mới tăng 16 ca, An Phú tăng 06 ca, Châu Phú tăng 08). Số ổ dịch tăng 04 ổ (25/21).

4. Công tác phòng, chống dịch tay chân miệng:

Stt

Đơn vị

Số ca mắc TCM/ngày

Số ca tử vong/    ngày

Số ổ dịch/   ngày

Ghi chú

Mới

Số ca mắc ngày trước

Số ca tăng,   giảm/   ngày

Cộng dồn

1

LX

0

2

-2

40

 

 

 

2

3

1

+2

46

 

 

 

3

TC

2

0

+2

46

 

 

 

4

AP

3

0

+3

57

 

2

 

5

TB

2

2

=2

81

 

1

 

6

TT

0

0

=0

53

 

 

 

7

CP

14

4

+10

138

 

1

 

8

PT

2

0

+2

62

 

 

 

9

CT

0

0

=0

133

 

 

 

10

CM

15

0

+15

247

 

2

 

11

TS

0

4

-4

117

 

 

 

Tổng

41

13

+28

1.020

00

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận định: Trong ngày số ca mắc tăng 28 ca so với ngày 27/6/2022, có  7/11 huyện có số ca mắc, trong đó huyện tăng cao gồm: Châu Phú tăng 10 ca, Chợ Mới tăng 15 ca. Số ổ dịch tăng 05 ổ (06/01 ổ). Dự báo trong thời gian tới số ca mắc sẽ tăng cao

* Ghi chú: Số ca SXH và TCM theo báo cáo ngày, đây là số liệu tạm thời để xử lý dịch kịp thời theo đúng quy định (từ 24 đến 48 giờ), sẽ có thay đổi số liệu theo tuần và tháng khi ca bệnh được điều tra thông tin thuộc địa chỉ tại địa phương (loại ra các ca có địa chỉ ngoài tỉnh, các ca bỏ địa phương có xác nhận của chính quyền địa phương) và có chẩn đoán xác định của các Bệnh viện, TTYT huyện (hệ điều trị).

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh./.

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh