Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

An Giang: Tình hình phòng, chống dịch ngày 04/7/2022

05:04 04/07/2022

Trong ngày 04/7/2022 (Cập nhật đến 16 giờ 00 phút), mắc 00 trường hợp, luỹ kế 42.439; Đang quản lý điều trị: 00 trường hợp, tại nhà: 00, tại cơ sở điều trị: 00; Điều trị khỏi: 01 trường hợp, luỹ kế 41.029; Tử vong: 00 trường hợp, luỹ kế 1.410 Chiếm 3,32%/số mắc. Công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết: Số ca mắc trong ngày tăng 30 ca so với ngày 03/7/2022, có 10/11 huyện tăng, trong đó 02 huyện có số ca mắc tăng cao (TP. Long Xuyên tăng 14 ca, huyện Châu Phú tăng 8 ca). Số ổ dịch tăng 08 ổ (12/04). Công tác phòng, chống dịch tay chân miệng: Trong ngày số ca mắc tăng 06 ca so với ngày 03/7/2022. Trong đó huyện An Phú tăng 06 ca. Số ổ dịch không tăng, giảm (1/1).

 

1. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại An Giang:

STT

Trong ngày

Lũy kế

Ghi chú

1

Mắc: 00 trường hợp

42.439

 

2

Đang quản lý điều trị: 00 trường hợp

 

  • Tại nhà: 00
  • Tại cơ sở điều trị: 00

3

Điều trị khỏi: 01 trường hợp

41.029

 

4

Tử vong: 00 trường hợp

 1.410

Chiếm 3,32%/số mắc

*Công tác cách ly:

- Lũy kế cách ly tập trung: 99.084 trường hợp.

- Lũy kế cách ly tại nhà: 117.307 trường hợp.

*Công tác xét nghiệm:

- Số mẫu xét nghiệm trong ngày: 00 mẫu.

- Lũy kế mẫu xét nghiệm đến nay: 394.347 mẫu.

2. Công tác tiêm ngừa:

- Tỷ lệ dân từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1:       100,1%;

+ Mũi 2:         99,5%;

+ Mũi 3 (mũi nhắc 1):    56,6%;    

+ Mũi bổ sung:   79,2%.

- Tỷ lệ trẻ từ 12 đến 17 tuổi:

+ Mũi 1:     105,9%;

+ Mũi 2:       100,7%.

  • Tỷ lệ trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1:77,8%.

  • Mũi 2:      26,8%

3. Công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết:

Stt

Đơn vị

Số ca mắc SXH/ngày

Số ca sốc/   ngày

Số ca tử vong/    ngày

Số ổ dịch/   ngày

Ghi chú

Mới

Số ca mắc ngày trước

Số ca tăng,   giảm/   ngày

Cộng dồn

1

LX

14

0

+14

546

 

 

2

 

2

1

0

+1

169

 

 

1

 

3

TC

2

1

+1

567

 

 

 

 

4

AP

10

5

+5

669

 

 

3

 

5

TB

4

0

+4

582

1

 

1

 

6

TT

3

3

=3

166

 

 

1

 

7

CP

18

10

+8

1191

 

 

1

 

8

PT

2

1

+1

751

 

 

 

 

9

CT

4

1

+3

500

 

 

 

 

10

CM

10

9

+1

1049

 

 

3

 

11

TS

4

12

-8

639

 

 

 

 

Tổng

72

42

+30

6.829

1

00

12

 

Nhận định: Số ca mắc trong ngày tăng 30 ca so với ngày 03/7/2022, có 10/11 huyện tăng, trong đó 02 huyện có số ca mắc tăng cao (TP. Long Xuyên tăng 14 ca, huyện Châu Phú tăng 8 ca). Số ổ dịch tăng 08 ổ (12/04).

4. Công tác phòng, chống dịch tay chân miệng:

Stt

Đơn vị

Số ca mắc TCM/ngày

Số ca tử vong/    ngày

Số ổ dịch/   ngày

Ghi chú

Mới

Số ca mắc ngày trước

Số ca tăng,   giảm/   ngày

Cộng dồn

1

LX

0

0

=0

40

 

 

 

2

0

0

=0

47

 

 

 

3

TC

0

0

=0

48

 

 

 

4

AP

6

0

+6

73

 

 

 

5

TB

1

0

+1

83

 

 

 

6

TT

0

0

=0

54

 

 

 

7

CP

1

1

=1

159

 

1

 

8

PT

1

0

+1

68

 

 

 

9

CT

0

0

=0

133

 

 

 

10

CM

0

0

=0

281

 

 

 

11

TS

0

2

-2

140

 

 

 

Tổng

9

3

+6

1.126

00

1

 

  Nhận định: Trong ngày số ca mắc tăng 06 ca so với ngày 03/7/2022. Trong đó huyện An Phú tăng 06 ca. Số ổ dịch không tăng, giảm (1/1)

* Ghi chú: Số ca SXH và TCM theo báo cáo ngày, đây là số liệu tạm thời để xử lý dịch kịp thời theo đúng quy định (từ 24 đến 48 giờ), sẽ có thay đổi số liệu theo tuần và tháng khi ca bệnh được điều tra thông tin thuộc địa chỉ tại địa phương (loại ra các ca có địa chỉ ngoài tỉnh, các ca bỏ địa phương có xác nhận của chính quyền địa phương) và có chẩn đoán xác định của các Bệnh viện, TTYT huyện (hệ điều trị).

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh./.

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh