Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Sở Y tế An Giang: Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị thanh toán chế độ BHXH cho người nhiễm COVID-19 cách ly điều trị tại nhà có tham gia BHXH.

01:39 11/01/2022

Vào ngày 10/01/2022, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 101/SYT-NVY.

Ảnh minh họa

Theo đó:

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người nhiễm COVID-19 cách ly điều trị tại nhà có tham gia bảo hiểm xã hội, Sở Y tế An Giang hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị thanh toán chế độ BHXH cho người nhiễm COVID-19 cách ly điều trị tại nhà có tham gia BHXH (chế độ ốm đau) của người lao động khi có các giấy tờ sau:

1. Quyết định cách ly điều trị COVID-19 tại nhà và Giấy xác nhận hoàn thành cách ly điều trị tại nhà của Ban Chi đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương;

2. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho các trường hợp F0 điều trị tại nhà là người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội (Mẫu Giấy chứng nhận tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT) do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

 

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh