Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

An Giang: Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19

09:44 11/09/2021

Vào ngày 10/9/2021: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 2214/SLĐTBXH-TE-BĐG gửi đến Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện về việc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19.

Cụ thể:

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ- LĐTBXH ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19;

Căn cứ Công văn số 327/QBT-QLCTDA ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam về việc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19;

Để kịp thời hỗ trợ cho trẻ em, góp phần động viên, khích lệ tinh thần và giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Đối tượng và mức hỗ trợ:

1.1. Trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021.

Định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/trẻ em.

1.2. Trẻ em mồ côi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Cả cha và mẹ chết vì nhiễm Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021.

- Cha hoặc mẹ chết vì nhiễm Covid-19 trong khoản thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021 và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo, giấy xác nhận hộ khó khăn).

Định mức hỗ trợ: 2.000.000 đồng/trẻ em.

2. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

3. Điều kiện hỗ trợ:

- Trẻ em là con của cha, mẹ có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên 06 tháng tại địa bàn tỉnh An Giang;

- Cha, mẹ của trẻ em có giấy xác nhận của cơ quan chức năng về việc bị nhiễm, chết do Covid-19.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện:

4.1. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội tham mưu UBND cấp huyện rà soát, lập danh sách trẻ em được hưởng hỗ trợ theo quy định và gửi đề nghị về Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh An Giang:

+ Đợt 1: Rà soát và tổng hợp danh sách trẻ em theo quy định trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 10/9/2021 và gửi các hồ sơ theo yêu cầu về Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh An Giang chậm nhất ngày 17/9/2021.

+ Các đợt tiếp theo gửi hồ sơ nhanh nhất khi có trường hợp trẻ em bị ảnh hưởng theo nội dung công văn này và đợt cuối nhận hồ sơ chậm nhất ngày 04/01/2022). Lưu ý: Trẻ em thuộc địa phương nào thì địa phương đó chịu trách nhiệm rà soát, lập hồ sơ để hỗ trợ kịp thời.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện cung cấp số tài khoản để Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh An Giang chuyển kinh phí (Tên tài khoản, số tài khoản, tại ngân hàng…).

4.2. Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh An Giang căn cứ danh sách trẻ em và hồ sơ do cấp huyện gửi đề nghị hỗ trợ sẽ chuyển kinh phí theo tài khoản các địa phương cung cấp chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận nguồn kinh phí của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

4.3. Cấp huyện sau khi nhận kinh phí từ tỉnh về địa phương phải chi hỗ trợ kịp thời cho đối tượng trong vòng 03 ngày làm việc.

4.4. Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện gửi chứng từ quyết toán về Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh An Giang sau khi kết thúc mỗi đợt hỗ trợ, bao gồm: Chứng từ theo Mục 2, danh sách ký nhận (theo mẫu đính kèm), một số hình ảnh trao tặng hỗ trợ trẻ em. Chứng từ đợt cuối gửi chậm nhất về Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh An Giang vào ngày 10/01/2022.

5. Tổ chức thực hiện:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn đúng đối tượng được hưởng và chịu trách nhiệm trong việc xác định thông tin và đối tượng được hỗ trợ.

- Đề nghị quý sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện quan tâm phối hợp tuyên truyền và thực hiện nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được bảo vệ, chăm sóc tốt nhất và được hỗ trợ kịp thời trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

- Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Định kỳ hàng tháng báo cáo về Sở Lao động – Thương binh xã hội hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện và Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh An Giang báo cáo tình hình hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sau khi kết thúc hỗ trợ. Báo cáo gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng Trẻ em - Bình đẳng giới), địa chỉ số 97 Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, TLXX, An Giang, email: uyennhi118@gmail.com.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc xin vui lòng liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh An Giang, số điện thoại: 0913.178.363./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang