Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

An Giang: Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 13/9/2021 (Cập nhật đến 16 giờ 00 phút)

07:58 14/09/2021

An Giang: Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 13/9/2021 (Cập nhật đến 16 giờ 00 phút): Phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 trong ngày là 111 trường hợp

Cụ thể:

Tình hình dịch bệnh: (Cập nhật đến 16 giờ 00 phút, ngày 13/9/2021).

 

 

1. Tại Việt Nam:

Lũy kế từ khi dịch xảy ra đến nay ghi nhận 613.375 trường hợp nhiễm COVID-19, điều trị khỏi 374.578, tử vong 15.279 trường hợp.

2. Tại An Giang:

- Phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 trong ngày: 111 trường hợp.

- Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 15/4 đến nay: 2.886  trường hợp (có 09 trường hợp tái dương tính).

* Trong tỉnh: 111 trường hợp

Stt

Đơn vị

Số ca dương tính trong ngày

Số ca nhập cảnh

TRONG TỈNH

Ổ dịch mới cộng đồng

Ghi chú

Khu cách ly tập trung

Khu phong tỏa

Cộng đồng

MỚI

TS

MỚI

TS

MỚI

TS

MỚI

TS

MỚI

TS

 

 

1

LX

3

304

 

2

2

65

1

65

 

172

 

 

2

3

206

 

7

 

66

3

71

 

62

 

 

3

TC

 

34

 

6

 

14

 

 

 

14

 

 

4

AP

68

912

 

35

5

234

14

176

49

467

 

49 cộng đồng trong tầm soát cộng đồng

5

TB

1

223

 

6

1

165

 

35

 

17

 

 

6

TT

12

200

 

1

 

80

12

74

 

45

 

 

7

CP

1

100

 

5

 

25

 

19

1

51

 

01 cộng đồng là F1 của bệnh nhân T.H.N, được CLTT ngày 10/9/2021

8

PT

14

131

 

5

13

84

1

17

 

25

 

 

9

CT

8

587

 

2

2

150

6

371

 

64

 

 

10

CM

1

67

 

-

 

8

 

5

1

54

 

01 cộng đồng phát hiện tại chốt kiểm soát

11

TS

 

122

 

15

 

58

 

27

 

22

 

 

Tổng

111

2.886

 

84

23

949

37

860

51

993

 

 

 

Ghi chú: Các ca liên quan:

*Long Xuyên : 03 trường hợp

- Khu phong tỏa: 01 trường hợp,tại khóm Bình Khánh 6, P. Bình Khánh.

- Khu cách ly: 02 trường hợp

*Chợ Mới : 01 trường hợp

Cộng đồng: 01 trường hợp, phát hiện tại chốt kiểm soát đường thủy huyện Chợ Mới.

*Châu Thành : 08 trường hợp

- Khu phong tỏa: 06 trường hợp (03 trường hợp tại ấp Vĩnh Qưới,  xã Vĩnh An; 03 trường hợp tại ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng)

- Khu cách ly: 02 trường hợp

*An Phú : 68 trường hợp

- Khu phong tỏa: 14 trường hợp (04 trường hợp tại xã Khánh An, 10 trường hợp tại TT. Long Bình)

- Khu cách ly: 05 trường hợp

- Cộng đồng: 49 trường hợp (22 trường hợp tại xã Khánh An, 27 trường hợp tại TT. Long Bình), phát hiện trong chiến dịch lấy mẫu tầm soát cộng đống ngày 7/9/2021 và 12/0/9/2021 đã được cách ly theo đúng quy định.

*Tri Tôn: 12 trường hợp

Khu Phong tỏa: 12 trường hợp, tại ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh

*Châu Đốc: 03 trường hợp

Khu phong tỏa: 03 trường hợp tại hẻm 304, K.Châu Long 4, P.Châu Phú B

*Phú Tân: 14 trường hợp

- Khu cách ly: 13 trường hợp

- Khu phong tỏa: 01 trường hợp, tại ấp Hòa An, xã Hòa Lạc

*Châu Phú: 01 trường hợp

Cộng đồng: 01 trường hợp H.N.G.K ngụ tại ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa, là F1 của bệnh nhân T.H.N, được CLTT ngày 10/9/2021

*Tịnh Biên: 01 trường hợp

Khu cách ly: 01 trường hợp

3. Số đang điều trị:  1.184 trường hợp.

Trong đó: An Phú: 323, Tịnh Biên: 44, Châu Đốc: 110, Châu Thành: 307, Tri Tôn: 85, Châu Phú: 93, Phú Tân: 88, Tân Châu: 06, Chợ Mới: 08, Long Xuyên: 88, Thoại Sơn: 02, BVĐK TT AG: 13,  BVĐK KV tỉnh: 17).

4. Số khỏi bệnh trong ngày: 70 trường hợp.

Lũy kế trường hợp điều trị khỏi: 1.668 trường hợp.

5. Số chuyển tuyến: 00 trường hợp.

Lũy kế số trường hợp chuyển tuyến: 06 trường hợp

6. Số bệnh tử vong trong ngày: 00 trường hợp.

Lũy kế số bệnh nhân tử vong: 28 trường hợp.

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang