Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

An Giang: Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (từ 16 giờ 00 phút ngày 13/9/2021 đến 06 giờ 00 phút ngày 14/9/2021)

08:01 14/09/2021

An Giang: Từ 16 giờ 00 phút ngày 13/9/2021 đến 06 giờ 00 phút ngày 14/9/2021: Phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 trong ngày là 01 trường hợp

Cụ thể:

1. Tại Việt Nam:

Lũy kế từ khi dịch xảy ra đến nay ghi nhận 624.547 trường hợp nhiễm COVID-19, điều trị khỏi 385.778, tử vong 15.660 trường hợp.

2. Tại An Giang:

- Phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 trong ngày: 01 trường hợp tái dương tính (đã điều trị nhiễm COVID-19 tại TP.HCM).

- Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 15/4 đến nay: 2.887  trường hợp (có 10trường hợp tái dương tính).

* Trong tỉnh: 01 trường hợp

Stt

Đơn vị

Số ca dương tính trong ngày

Số ca nhập cảnh

TRONG TỈNH

Ổ dịch mới cộng đồng

Ghi chú

Khu cách ly tập trung

Khu phong tỏa

Cộng đồng

MỚI

TS

MỚI

TS

MỚI

TS

MỚI

TS

MỚI

TS

 

 

1

LX

 

304

 

2

 

65

 

65

 

172

 

 

2

 

206

 

7

 

66

 

71

 

62

 

 

3

TC

 

34

 

6

 

14

 

 

 

14

 

 

4

AP

 

912

 

35

 

234

 

176

 

467

 

 

5

TB

 

223

 

6

 

165

 

35

 

17

 

 

6

TT

 

200

 

1

 

80

 

74

 

45

 

 

7

CP

 

100

 

5

 

25

 

19

 

51

 

 

8

PT

 

131

 

5

 

84

 

17

 

25

 

 

9

CT

 

587

 

2

 

150

 

371

 

64

 

 

10

CM

1

68

 

-

1

9

 

5

 

54

 

 

11

TS

 

122

 

15

 

58

 

27

 

22

 

 

Tổng

1

2.887

 

84

1

950

 

860

 

993

 

 

 

Ghi chú: Các ca liên quan:

*Chợ Mới : 01 trường hợp

Khu cách ly: 01 trường hợp tái dương tính, do bệnh nhân từ TP.HCM về địa phương không khai báo đã điều trị nên đã đưa vào khu CLTT.

3. Số đang điều trị:  1.185 trường hợp.

Trong đó: An Phú: 323, Tịnh Biên: 44, Châu Đốc: 110, Châu Thành: 307, Tri Tôn: 85, Châu Phú: 93, Phú Tân: 88, Tân Châu: 06, Chợ Mới: 09, Long Xuyên: 88, Thoại Sơn: 02, BVĐK TT AG: 13,  BVĐK KV tỉnh: 17).

4. Số khỏi bệnh trong ngày: 00 trường hợp.

Lũy kế trường hợp điều trị khỏi: 1.668 trường hợp.

5. Số chuyển tuyến: 00 trường hợp.

Lũy kế số trường hợp chuyển tuyến: 06 trường hợp

6. Số bệnh tử vong trong ngày: 00 trường hợp.

Lũy kế số bệnh nhân tử vong: 28 trường hợp.

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang