Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

An Giang: Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (từ 16 giờ 00 phút ngày 17/9/2021 đến 06 giờ 00 phút ngày 18/9/2021)

06:28 18/09/2021

An Giang: Từ 16 giờ 00 phút ngày 17/9/2021 đến 06 giờ 00 phút ngày 18/9/2021: Phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 trong ngày là 40 trường hợp

Cụ thể:

1. Tại Việt Nam:

Lũy kế từ khi dịch xảy ra đến nay ghi nhận667.650trường hợp nhiễmCOVID-19, điều trị khỏi 433.465, tử vong 16.637trường hợp.

2. Tại An Giang:

- Phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 trong ngày: 40trường hợp.

- Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 15/4 đến nay:3.361trường hợp (có 10 trường hợp tái dương tính).

* Trong tỉnh: 40trường hợp

Stt

Đơn vị

Số ca dương tính trong ngày

Số ca nhập cảnh

TRONG TỈNH

Ổ dịch mới cộng đồng

Ghi chú

Khu cách ly tập trung

Khu phong tỏa

Cộng đồng

MỚI

TS

MỚI

TS

MỚI

TS

MỚI

TS

MỚI

TS

 

 

1

LX

 

311

 

2

 

70

 

65

 

174

 

 

2

 

210

 

7

 

70

 

71

 

62

 

 

3

TC

 

39

 

6

 

14

 

 

 

19

 

 

4

AP

40

1113

 

35

 

301

 

176

40

601

 

40 cộng đồng, phát hiện trong tầm soát

5

TB

 

226

 

6

 

165

 

35

 

20

 

 

6

TT

 

212

 

1

 

84

 

80

 

47

 

 

7

CP

 

100

 

5

 

25

 

19

 

51

 

 

8

PT

 

320

 

5

 

85

 

49

 

181

 

 

9

CT

 

603

 

2

 

158

 

372

 

71

 

 

10

CM

 

105

 

-

 

10

 

5

 

90

 

 

11

TS

 

122

 

15

 

58

 

27

 

22

 

 

Tổng

40

3.361

 

84

 

1040

 

899

40

1.338

 

 

 

 

Ghi chú: Các ca liên quan:

* An Phú: 40 trường hợp

Cộng đồng: 40 trường hợp (15trường hợp TT. Long Bình, 17trường hợp  Khánh An, 02trường hợp TT An Phú, 06trường hợp xã Quốc Thái), phát hiện trong chiến dịch lấy mẫu tầm soát ngày 12/9/2021, 14/9/2021 và 16/9/2021.

3. Số đang điều trị:1.396trường hợp.

Trong đó: An Phú: 467, Tịnh Biên: 36, Châu Đốc: 109, Châu Thành: 254,Tri Tôn: 66, Châu Phú: 64, Phú Tân: 236, Tân Châu: 06, Chợ Mới: 46, Long Xuyên: 81, Thoại Sơn: 02, BVĐK TT AG: 10, BVĐK KV tỉnh: 19).

4. Số khỏi bệnh trong ngày:00trường hợp.

Lũy kế trường hợp điều trị khỏi: 1.930trường hợp.

5. Số chuyển tuyến: 00trường hợp.

Lũy kế số trường hợp chuyển tuyến: 06trường hợp

6. Số bệnh tử vong trong ngày: 00trường hợp.

Lũy kế số bệnh nhân tử vong: 29trường hợp.

 

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang